DTL: Regeringen skubber rundt med transportproblem

Transportminister Ole Birk Olesen ønsker ikke at forholde sig til filippinske chaufførers tilstedeværelse i EU – endsige i Danmark. Det har regeringen integrationsministeren til at tage sig af, og spørgsmål om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark henhører derfor under denne minister.

Transportudvalget til samråd 16. maj 2017. Stillfoto: Folketinget

Det slog transportministeren fast på et samrådsmøde i dag i Folketingets Transportudvalg. Udvalget havde bedt ministeren redegøre for på et samråd, hvilke initiativer, ministeren vil tage for at forhindre, at danske vognmænd hyrer underbetalte chauffører fra 3. verdenslande via en kattelem i EU-lande.

DTLs adm. direktør Erik Østergaard betegner ministerens henvisning som ren skubben rundt med aben for at trænere tingene: ”Jeg ved godt, at der er en ressortfordeling i regeringen, og transportudvalget havde åbenbart ikke umiddelbart ønsket at indkalde andre ministre til dette spørgsmål. Men det bør vel ikke afholde transportministeren fra at have en klar holdning til tredjelandschauffører på dansk grund ud fra transportmarkedets funktion – uanset hvordan de så er kommet ind i EU. Som DF ordføreren udtalte: "Ministeren bør kere sig om de danske chaufførers vilkår".”

Cabotageregler gælder ikke chaufføren
Transportministeren lagde på samrådet betydelig vægt på, at man ikke skal tale branchen ned, for der er jo i den danske del af branchen ingen nedgang i løn eller arbejdsforhold. Derfor bør man ikke på grund af udlændinges tilstedeværelse i branchen bruge dette som argument for branchens dårlige ry, mener ministeren. 

”Nej, det er rigtigt, at danske chauffører har gode forhold relativt set. Men det er jo ikke det, der er sagens kerne. Problemet er, at man nu importerer udenlandsk arbejdskraft til minimumslønninger i virksomheder, der er etableret uden for Danmark,” udtaler Erik Østergaard. Han mener også, at cabotagedebatten til dels tager et forkert udgangspunkt:

”Udvalget og ministeren kredsede meget om den kendsgerning, at cabotagekørsel har nogle indskrænkninger i forvejen i form af antal ture og antal dage. Men man skal også være opmærksom på, at cabotagereglerne i dag omfatter det trækkende køretøj – ikke chaufføren. Den samme chauffør kan udmærket godt ”shoppe rundt” i køretøjerne og dermed fortsætte udhulingen af reglerne. Det er en af de ting, som er svagheden ved cabotagereglerne i dag. Det forstærkes af, at tredjelandschauffører sluses ind i markedet uden for Danmark og senere opererer i fx Danmark.”

Samrådet var indkaldt på initiativ af transportordførerne Claus Kvist Hansen (DF) og Karsten Hønge (SF).