DTL: PostNord aktiviteter kan outsources

Siden 2011 – på kun 4 år – er egenkapitalen i Post Danmark reduceret fra knap 3,8 mia. kr. til en tredjedel ved udgangen af 2015, nemlig 1,26 mia. kr. Med det bebudede underskud for 2016 på 1,5 mia. kr. er egenkapitalen i Post Danmark væk.

Foto: Henrik Petit

Hvad er det så, der har kostet PostNord millioner af kroner i Danmark – og fortsat giver styrtblødninger fra det vaklende postvæsen? Faktisk er det langt fra de breve og pakker, der er omfattet af befordringspligten. Hele 84 procent af underskuddet i 2015 på 270 millioner kroner kommer fra andre forretningsområder end det, som danskerne i almindelighed opfatter som ”post”.

Kan klares af private
”Det er området for pakker og stykgods, som lige så godt kan varetages af private vognmænd. Og når vi nu er i gang, er der heller ingen fornuftige argumenter for, at det befordringspligtige område ikke også kunne outsources til private virksomheder. Det kan ske ved frasalg af de underskudsgivende aktiviteter eller en privatisering. Vi foretrækker det første,” lyder det fra adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd Erik Østergaard.

DTL-direktøren har forståelse for politikernes bekymring for, om posten nu også kan nå ud i yderområder, hvis det statslige engagement opgives. Men problemet fjernes ikke ved at kaste gode skatteyderpenge efter dårlige:

”Flere af de private pakkeselskaber og stykgodstransportører er landsdækkende. Det er de ikke, fordi de er pålagt det af lovgivning, men fordi kunderne ønsker det. De leverer til hele landet, og det er grundløst at hævde, at mennesker i tyndt befolkede områder risikerer ikke at kunne få leveret. Der må helt sikkert også kunne findes en løsning for de postbefordringspligtige forsendelser, herunder brevene. Det er set i andre lande.”

Mere kapital ingen løsning
Erik Østergaard påpeger, at PostNord i årevis har kunnet tilbyde momsfri fragt på pakker til kunderne via de helt særlige portoudlægsregler, som ikke kendes fra andre lande. Staten er dermed gået glip af store momsindtægter. Den praksis blev først afskaffet af SKAT 1. januar. Samtidig har PostNord har haft en lukrativ udligningsordning, hvor man har kunnet tørre sit underskud af i konkurrenterne. Den ordning er nu afskaffet ved lov, men da den stadig kommer til at gælde regnskabsåret 2016, kan konkurrenterne risikere at skulle bøde for underskuddet sammen med skatteyderne.

”Tilførsel af yderligere kapital vil næppe løse problemet og volder formentlig betydelige udfordringer i forhold til reglerne om statsstøtte. Og basalt set handler det her om en tidligere statsejet monopolvirksomhed, som til trods for en række begunstigende særregler ikke har været i stand til at tjene penge og på ganske få år har formøblet flere hundrede millioner skattekroner. Mønsteret er desværre set før, og der er kun en rigtig løsning – afvikling. Fx fik salget af DSB gods i år 2000 elimineret et betragteligt underskud i en statsejet virksomhed uden serviceforringelser for kunderne,” slutter Erik Østergaard.

Transportminister Ole Birk Olesen mødes i aften med ordførerne på postområdet for at drøfte udviklingen, efter at den svenske erhvervsminister har lagt afstand til de danske underskud.