DTL: Oprust hos SKAT og politi i forhold til social dumping

Hver medarbejder i SKAT, der arbejder med social dumping, sikrer indtægter for staten på 4,6 mio. kr., viser en ny rapport om resultaterne af den fælles myndighedsindsats på området.

Logo: Skat

Samlet set tjente indsatsen sig ind med 290 mio. kr. sidste år. Det er en fordobling i forhold til 2015 – trods færre kontroller. ”Skru op” lyder budskabet fra DTL-Danske Vognmænd.

”Det er da bare at komme i gang med at få ansat nogle flere i SKAT til dén opgave,” siger administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

”Hver medarbejder er jo sin vægt værd i guld. Med 4,6 mio. kr. i skatteindtægter for hver medarbejder og med en fordobling af indtjeningen trods færre kontroller, så er der simpelthen ikke noget sagligt argument for at holde igen,” fortsætter Østergaard. Han pointerer, at tallene afslører, hvor mange sorte penge, der florerer, når så beskeden en indsats kan give så store indtægter til statskassen.

Beskytter mod unfair konkurrence
”Vognmandserhvervet har i årevis været hårdt presset. Enhver, der kører på de danske veje, eller som forvilder sig ind på en rasteplads, kan forvisse sig om antallet af udenlandske lastbiler. På rastepladserne og ved havnene bliver man hurtigt klar over, at udenlandske chauffører bor og lever i uger og måneder i Danmark. Det bør faktisk være en overkommelig opgave at lave nogle kontroller og sikre sig, at der betales skat, moms og vejbenyttelsesafgift. Dermed får man hentet nogle indtægter hjem til statskassen – men de betaler sig dobbelt hjem: For som samfund beskytter vi os også imod unfair konkurrence, der ellers får lovlydige vognmænd til at dreje nøglen om.”

”Vi kan simpelthen slå to fluer med ét smæk: Øge indtægterne gennem øget kontrol – og samtidig sikre, at flere lovlydige danske virksomheder, der betaler løn, moms og skat, overlever og skaber beskæftigelse på ordnede forhold. Jeg vil stærkt opfordre regeringen til at få fulgt op på undersøgelsen og drage den nødvendige konsekvens: Flere ansatte i SKAT, politi og Arbejdstilsyn til at kontrollere for social dumping,” slutter Erik Østergaard.