DTL med i advokataftale om lastbilkartel-sag

DTL har nu indgået en aftale med det internationale advokatfirma Hausfeld & Co. og giver dermed DTL-medlemmer mulighed for at rejse krav mod en række lastbilproducenter, hvis medlemmerne mener, at karteldannelsen har påført dem urimeligt høje priser.

Fotoet af lastbilmærker er taget under platoon forsøg marts 2016 og har ingen forbindelse til kartelsagen. Foto: eutruckplatooning.com

DTL indgår dermed i et større europæisk samarbejde om det retslige efterspil på karteldannelserne.

Det bliver det estimerede advokatfirma Hausfeld & Co., der kommer til at føre eventuelle sager mod en række store lastbilproducenter, der er blevet afsløret i en mangeårig karteldannelse. DTL-Danske Vognmænd indgår således i en kreds af søsterorganisationer fra Sverige (SÅ) og Holland (TLN) i en fælles platform for de søgsmål, der måtte være. Og DTL er bekendt med, at organisationer i flere EU-lande vil eller overvejer at indgå i den fælles platform.

Hausfeld & Co. er specialiserede i kompensations- og erstatningssager i forbindelse med kartelsager. Modellen, som altså også vil omfatte DTL-medlemmer, er, at man kun har udgifter i forbindelse med et søgsmål, såfremt man ender med at få en erstatning eller kompensation – den såkaldte No Win-No Pay-model.

Ingen risiko
Administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd, Erik Østergaard:

”Vi synes, at vi med denne aftale giver eventuelt berørte vognmænd i DTL-kredsen en reel mulighed for at få efterprøvet, om karteldannelsen har påført dem unødige udgifter. Udgifter, som en reel og fri konkurrencesituation ikke havde givet. I aftalen med Hausfeld går flere organisationer i flere lande sammen, og alle sager, der vurderes at kunne holde, løftes samlet. De konkrete sager vil blive ført fra Berlin. Og hverken det enkelte medlem eller DTL-Danske Vognmænd skal bære sagsomkostningerne – de bliver betalt ud af en eventuel erstatning fra kartelmedlemmerne. Det forlener to hensyn: At medlemmer får en realistisk mulighed for at prøve en eventuel sag, og at det sker uden risiko. Jeg er derfor overordentlig tilfreds med vores aftale,” siger Erik Østergaard.

Vognmænd, der mener at kunne dokumentere, at de har mærket et økonomisk tab som følge af en række store lastbilproducenters karteldannelse [læs om sagen her], kan således besøge www.truckcartel.fr/da/ og læse mere om karteldannelsen og de muligheder, advokatfirmaet Hausfeld & Co. tilbyder i den anledning.

Det bliver Hausfelds tyske samarbejdspartner, Financial Rights, som er specialiseret i at håndtere store og komplekse datamængder, der i de konkrete sager skal analysere og vurdere omfanget af tab for vognmandsvirksomhederne som følge af karteldannelsen.

Der vil være en række links fra www.truckcartel.fr/da/ og en række oplysninger, som skal udfyldes og uploades omkring den enkelte virksomhed samt lastbilindkøb eller -leasing i perioden 1997-2011 for biler over 6 ton. Man skal bl.a. oplyse om modeller, priser, sælger osv.

”Denne mulighed betyder at man uden yderligere omkostninger kan få vurderet, om ens køb eller leasing af lastbiler i perioden har været på urimelige vilkår på grund af karteldannelsen, og vurderingen giver et bud på, hvilken kompensation man vil kunne kræve. Men aftalen betyder også, at man – uden yderligere omkostninger for DTL-medlemmet og sammen med andre vognmænd i lignende situationer – kan få rejst et egentligt erstatningskrav og få håndteret sagen, frem til en afgørelse måtte foreligge. Jeg vil derfor stærkt opfordre vognmænd i DTL-kredsen til snarest at vurdere, om de mener, der er en sag at gå videre med. Det siger sig selv, at jo flere vognmænd, fra 4 forskellige lande, der kan rejse krav, desto bedre står Hausfeld & Co.’s forhandlingsposition,” siger Erik Østergaard.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefjurist John Roy Vesterholm tlf. 40 63 64 33