DTL: Godt at Danmark stod fast i EU-retssag om cabotage

Danmark bør frifindes i en retssag om brud på EU's regler for udenlandske chaufførers kørsel med fragt på danske veje. Det anbefaler EU-Domstolens generaladvokat torsdag i et forslag til dom i en strid om såkaldt cabotagekørsel, skriver Berlingske Business.

Foto: Per Daugaard

Det glæder Erik Østergaard, DTL – Danske Vognmænds adm. direktør sig overordentlig meget over:

”Det er rigtig godt, at Danmark har stået fast i denne sag hele vejen igennem. Generaladvokatens indstilling viser netop, at sagen ikke er helt så enkel, som nogen i branchen vil fremstille den. For godt nok er der med den danske ordning grænser for den fri bevægelighed rundt i landet med lavt betalte udenlandske chauffører. Men der er trods alt grænser for gæstfriheden, når tingene samtidig sættes i system, så cabotage ikke bliver undtagelsen men hovedsigtet for den internationale transport. Nu er der jo indtil videre kun tale om en indstilling til domstolen og ikke en dom, men det er sjældent, at EU-domstolen går op imod Generaladvokaten.”

EU-Kommissionen har ment, at udenlandske chauffører ifølge EU-reglerne har ret til at køre rundt i Danmark og både fylde varer på og læsse varer af deres lastbiler på samme tur. Man mener ikke at EU-reglerne tillader, at dansk lovgivning hindrer ikke-hjemmehørende transportvirksomheder i at udføre cabotagekørsel bestående af flere læsse- og lossesteder. Derfor anlagde Kommissionen sag an mod Danmark sidste år. Der er således ifølge Kommissionen ikke noget loft over, hvor mange gange chaufførerne må læsse og losse på samme tur.

Demonstrerer sagens alvor
Både under SR-regeringen og den nuværende VLAK regering har Danmark været helt stålsat på dette punkt og har afvist beskyldningerne fra EU-Kommissionen. Man har holdt fast i princippet om, at ifølge de danske regler tæller det som to ture, hvis chaufføren både læsser på og losser af på samme tur.

Erik Østergaard: ”Daværende transportminister Magnus Heunicke tog i sin tid udgangspunkt i et eksempel, hvor helt op til 11 ture vil kunne anses for én cabotagetur. Hvis en udenlandsk transportvirksomhed udfører en cabotagekørsel i Danmark med både flere læssesteder og flere lossesteder, og der foretages mere end 3 cabotagekørsler, er der tale om ulovlig cabotagekørsel, var ministerens holdning dengang. Det har ingen efterfølgende transportminister modsagt, og det demonstrerer sagens alvor.”