DTL: Både fremskridt og mangler i finanslov

Der er både en række udmærkede initiativer og nogle mangler i den finanslov, som regeringen i går indgik med Dansk Folkeparti.

”Det er et vigtigt signal, at regeringen efter pres fra Dansk Folkeparti har forpligtet sig til en EU-indsats for at hindre misbrug af regler på transportområdet. På EU-plan skal der således arbejdes for, at der ikke sker en yderligere åbning af markedet for cabotagekørsel. Det ser vi som et udmærket udgangspunkt, men vi er helt klar over, at det bliver op til Dansk Folkeparti og oppositionen at tilse, at regeringen rent faktisk efterlever det,” siger Erik Østergaard, DTL.

Opgør med postkassefirmaer
”Jeg noterer mig også, at regeringen skal arbejde for, at kravene om etablering i vejtransportsektoren strammes, så anvendelsen af såkaldte postkassefirmaer, som etablerer sig i et land uden at have en reel aktivitet i landet, forhindres. Den dagsorden er EU-Kommissionen også optaget af, og det er et vigtigt skridt i rigtig retning.”

 Med finansloven er det også aftalt, at der fremover skal være fastmonterede ANPG-kameraer ved samtlige 13 grænseovergangssteder ved den dansk-tyske grænse, der kan passeres i køretøjer. Også dette bifalder DTL-Danske Vognmænd. Det samme gælder en pulje på 10 mio. kr. i 2018 til politiets grænseindsats målrettet særligt de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding. Puljen udmøntes af politiet efter egen vurdering, bl.a. til patruljering, anskaffelse af mobile grænsekontrolkontorer og udstyr til registrering af tilstedeværelse i eksempelvis lastbiler. Der er også afsat 10 mio. kr. årligt til kriminalitetsbekæmpende indsats ved grænserne.

Begrænsning i langtidsparkering klar sejr
”I kommunalvalgkampen lagde DTL pres på politikerne for at få blikket op for problemerne med udenlandske lastbilers langtidsparkering på danske rastepladser, bl.a. Hylkedal Øst ved Kolding. Med finansloven er der lagt op til parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser – altså tidsbegrænset parkering for lastbiler på de statslige rastepladser på motorvejsnettet. Det skal forhindre, at særligt udenlandske lastbiler langtidsparkerer på danske rastepladser. Det ser jeg som en klar DTL-sejr.” 

”Det er generelt en finanslov med en række mindre, men rigtige, initiativer med hensyn til at dæmme op for social dumping. Bl.a. lægges der op til en mere systematisk vidensopsamling om social dumping og for at sikre fair konkurrence og mere integreret myndighedsindsats. Det er til gavn for mange brancher, ikke mindst for transportbranchen,” fortsætter Erik Østergaard.

Flytteservice skal med i boligjobordning
Men ikke alt er kommet igennem finanslovsforhandlingernes kludetæppe:

”Vi havde gerne set, at bolig-jobordningen var kommet til at omfatte flytteservice. Det gør ordningen i Sverige, og det har både løftet erhvervet og hjulpet med mobiliteten. Det er ærgerligt, at dette element er gledet ind og ud af forhandlingerne undervejs, og desværre landet udenfor. Jeg vil stærkt opfordre til, at man i løbet af 2018 evaluerer ordningen og får flytteservice med fra 2019,” slutter Erik Østergaard.