DTL: Aftale mellem DF og regeringen ignorerer transportpolitikken

Den følgeaftale, der er lavet mellem DF og regeringen i forbindelse med den politiske aftale om omlægningen af registreringsafgiften er strikket sammen uden respekt for en bred transportpolitik, der også skal sikre fremkommeligheden for godstransporten.

Arkivfoto: Finn Strandbygaard

Det er holdningen hos DTL – Danske Vognmænd, efter at de politiske partier i blå blok er blevet enige om at udbygge Vestfynske motorvej til 3 spor mellem Nr. Aaby og Odense V hurtigst muligt og samtidig give en takstnedsættelse på 25 pct. til persontransporten.

DTLs adm. direktør Erik Østergaard: ”Der er rigtig gang i gryden med valgflæsk, for takstnedsættelserne på Storebælt kommer ifølge aftaleteksten kun til at gælde personbiler. Og det betyder kun én ting: Flere personbiler, mere trafik, mere kø og tabt produktivitet for godsvognmændene og det øvrige erhvervsliv. Aftalen lefler for et særligt segment hos vælgerne og ser fuldstændig bort fra, at transportpolitik er et spørgsmål om at afbalancere fremkommeligheden og infrastrukturen for alle parter. Man har helt ignoneret transportpolitikken.”

Brug penge fra Storebælt til finansiering
DTL-direktøren synes, at aftalerne bærer præg af, at politikere med forstand på transportpolitik ikke har været med på råd under processen, men at finanspolitikere har fundet tiden moden til at lukke gaveboden op for hr. og fru Danmark:

”Ikke, at jeg ikke under den almindelige borger billigere biler, bredere veje og nedsatte takster. Men det her land er nu engang bygget på det faktum, at det er det private erhvervsliv, der skaber værdierne i velfærdssamfundet. Vi kommer til at lide under, at vejene fyldes op med personbiler, mens fx den kollektive transport fuldstændig ignoreres. Vores klare holdning er, at det er positivt, at kapaciteten på Fyn på sigt opgraderes. Vi ser derfor hellere, at der bruges penge fra Storebælt til at finansiere yderligere hårdt tiltrængte infrastrukturinvesteringer. En sænkelse af taksten på Storebælt vil kun forstærke trængslen og reelt blive en merudgift for vognmandserhvervet, så længe trængselsproblemet ikke er løst.”

Det foreløbig positive ved de indgåede aftaler er ifølge Erik Østergaard indførelsen af en vejafgift, der kommer til at ramme udenlandske person- og varebiler. ”Men det forudsætter så sandelig, at de danske varebilsvognmænd bliver en del af en udligningsordning, der ikke belaster dem yderligere administrativt.”

Af pressemeddelelsen fra Finansministeriet fremgår det, at konkrete modeller for både anlægget af den Vestfynske motorvej til tre spor og for takstnedsættelsen på Storebælt vil blive fastlagt senere på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Regeringen bemærker, at regeringens prioriterede infrastrukturprojekter, som nævnt i regeringsgrundlaget (en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Kalundborg) ikke hermed bliver udskudt eller forsinket.

Læs pressemeddelelsen med aftalen her