DTL: AdBlue-forslag rammer plet med nul-tolerance

DTL-Danske Vognmænd roser nyt lovforslag, der skal komme AdBlue-manipulation til livs. Forslaget vil give mulighed for at tilbageholde alle køretøjer, der bliver taget i fusk. Det rammer lige i plet, mener DTL-direktør Erik Østergaard.

Foto: Per Daugaard

Flere razziaer i forår og forsommer har afsløret omfattende manipulation med det NOx-begrænsende SCR-system og chiptuning. Nu er regeringen klar med et kontant lovforslag, der skal slå hårdt ned på synderne.

”Det er et fremragende forslag, regeringen her fremlægger. Der er grund til at rose politikere og myndigheder for hurtig reaktionstid og sanktioner, der matcher problemets omfang” siger DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard.

”Særligt hæfter jeg mig ved, at forslaget lægger op til, at man skal kunne tilbageholde alle kørertøjer, der bliver taget i manipulation og fusk med AdBlue. Selv om praktisk talt alle de biler der var manipuleret med i forsommerens razziaer, var udenlandske, så er det jo klart, at gevinsten er så betydelig – og dermed er et konkurrenceparameter – at svage sjæle kunne blive fristet også i Danmark. Nu sendes der med forslaget et klart signal om, at der er nul-tolerance over for manipulation og fusk, uanset hvem man er, og hvor man kommer fra.”

Som DTL-Danske Vognmænd igen og igen har påpeget, er der en ikke ubetydelig økonomisk fordel ved at manipulere med NOx-reduktionen. Derfor er det naturligvis også attraktivt for nogle. Men dermed bliver AdBlue-spørgsmålet også endnu et element i det utal af forskellige virkemidler, der tages i anvendelse, for at presse transportpriserne i bund på ulovlig vis, og derfor er regeringsforslaget både relevant for så vidt angår miljøspørgsmålet, men så sandelig også i forhold til social dumping og unfair konkurrence.

”Forurenings- og miljøaspektet er naturligvis helt centralt, når vi taler NOx-udledning. Det kunne i sig selv sagtens retfærdiggøre lovindgrebet. Men som vognmandsorganisation for danske vognmænd hæfter vi os ved, at ikke mindst udenlandske biler, der i forvejen alt for ofte gebærder sig på måder, der er stærkt konkurrenceforvridende på de danske veje, får stukket en kæp i hjulet også med dette forslag.”

Særligt social dumping-ordfører hos Dansk Folkeparti Claus Kvist Hansen og transportordfører hos Venstre, Kristian Pihl Lorentzen, har presset på for en hurtig løsning:

”Jeg forventer, at forslaget kan samle alle Folketingets partier, uanset om man er mest optaget af miljøaspektet eller af social dumping-aspektet eller begge dele. Uanset, så rammer forslaget plet, og det kommer hurtigt efter at problemet blev afsløret”, slutter Erik Østergaard.

Forslaget kan læses her