Arbejdsgiverformand: Travlt år for arbejdsgiverne

Det forløbne år har været et travlt år for DTLs arbejdsgiverforening, lød det fra formand Martin Danielsen, da han afholdt sin beretning på foreningens generalforsamling i Aarhus.

Formand Martin Danielsen aflægger beretning på generalforsamlingen for DTLs arbejdsgiverforening

Først og fremmest var der jo overenskomsten, der skulle på plads – og det blev en tung omgang med blandede resultater, vurderede formanden:  

”Vi var selvfølgelig forberedt på, at det ville blive ret vanskelige forhandlinger - og det holdt stik,” konstaterede han – og fortsatte: ”Vi er først og fremmest tilfredse med, at vi har en 3-årig aftale. Det kan sikre ro de kommende år og forhåbentlig være med til at fastholde virksomhedernes konkurrenceevne. Aftalen er indgået på niveau med de øvrige aftaler på normallønsområdet, og den samlede omkostningsudvikling over de 3 år er beregnet til godt 6 procent. Men vi er ikke begejstrede for alle nyskabelserne i overenskomsten.”

Men samlet set fandt formanden, at det – trods nogle knaster her og der – har været en fornuftig overenskomstfornyelse.

Fornuftigt samarbejde med 3F
Martin Danielsen fremhævede det fornuftige, løbende samarbejde med 3F, hvor man bl.a. holder møder hver fjerde måned:

”Det er konstruktive møder, der foregår i god stemning, og det er helt givet værdifuldt at få udvekslet synspunkter om branchens udfordringer. Vi har særligt fokus på konkurrencen fra ikke-organiserede virksomheder, og det er godt at kunne konstatere, at 3F det seneste år meget tydeligt har intensiveret indsatsen for at få overenskomstdækket langt flere virksomheder end hidtil.”

Samarbejdet med fagforbundet finder også sted i det særlige projekt ”Job i Transport”:

”Aktiviteterne koster penge, og det er jer, der gennem jeres bidrag til Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond - eller GUU, som vi kalder den i daglig tale – betaler projektet. Men det ser ud til, at bidragene bærer frugt.

I forbindelse med projektet har vi registreret et stigende antal henvendelser fra især unge, der dels gerne vil høre mere om mulighederne for at blive chauffør, dels direkte spørger, hvor man skal henvende sig for at få en praktikplads og en uddannelsesaftale,” var det glade budskab fra formanden til medlemmerne.

Godskørselsloven endnu en gang
Ingen generalforsamling uden den fastkørte sag om godskørselslovens definition af en kollektiv overenskomst. En sag, som gentagne gange er blevet skudt til hjørne af regeringen:

”Det er ikke tilfredsstillende, at vi på den tredje generalforsamling efter dommen i den såkaldte Færch- eller Nortrasag endnu engang må konstatere, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortsat ikke kan stille bestemte krav til lønniveauet i en kollektiv overenskomst, for at den skal opfylde godskørselslovens bestemmelser,” lød det skarpt fra Martin Danielsen. Han kunne samtidig fortælle, at mæglingsforslaget indeholder en opfordring til regeringen og folketingets øvrige partier om, hurtigst muligt, at genoprette den retstilstand, der var gældende på godskørselsområdet indtil Højesteretsdommen.

Travlheden i arbejdsgiverforeningen gælder også flere sager om underbetaling, oplyste formanden:

”Vi har også i det forløbne år haft flere sager om løndumping. Det er sager, som kan være vanskelige at få afdækket. Dels kan de rejses på den blotte formodning om underbetaling, og dels kan det i nogle tilfælde være svært at få en medlemsvirksomhed til at medvirke til afklaring af lønforhold m.v. for de chauffører, som sagen vedrører. I nogle af sagerne - men langtfra dem alle - er der tale om bevidst underbetaling.”