Aftale om bekæmpelse af sort arbejde skal suppleres med andre håndtag

Den politiske aftale indgået mellem samtlige Folketingets partier om at målrette kampen mod sort arbejde og skatteunddragelse mod de hårdest ramte brancher er et velkomment skridt på vejen mod ordnede forhold.

Arkivfoto: Anders Hviid

Men transportbranchen er med sin høje mobilitet og hurtige omstillingsevne et ganske særligt område, der kræver høj bevågenhed og internationalt samarbejde, mener DTL – Danske Vognmænd. Derfor kræver det fortsat, at der skrues på andre håndtag.

”Det er rigtig godt, at et enigt Folketing vil gøre det endnu sværere at unddrage sig skatteindbetalinger og udføre sort arbejde. Det støtter vi helt bestemt – hvem kan ikke det? Men vi har også den holdning, at transportområdet er noget ganske særligt i kraft af sin iboende mobilitet, sin grænseoverskridende karakter og sin store omstillingsevne – og så i øvrigt på grund af den manglende internationale regulering,” udtaler erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm.

Han påpeger, at DTL selv har deltaget i den proces i arbejdsgruppen, der har ført frem til kravet om elektroniske logbøger og elektroniske lønsedler for at sikre lønmodtageres retssikkerhed og forebygge det sorte arbejde. Men disse tiltag må ikke stå alene i kampen for ordnede forhold på transportområdet:

Varebilsvognmænd skal identificeres
”Vi har i øjeblikket fokus på, at der fx gennem krav til adgangen til erhvervet som varebilsvognmand dels vil blive skabt mulighed for at holde varebilssegmentet i ørene, og dels vil isolere de brodne kar, der bidrager til en undergrundsøkonomi. Derfor er det vigtigt, at vi også holder fast i, at vognmænd, der kører gods, skal kunne identificeres. Det har jo en praktisk betydning – fx hvis vi skal forlange, at de bruger logbog.”

Ove Holm mener, at netop den store mobilitet og omstillingsevne i transportverdenen, gør det til en særlig udfordring at holde justits med virksomhedernes skatteforhold:

”Vi forventer derfor, at der fortsat er et flertal i Folketinget for at indføre adgangskrav for varebilsvognmændene, sådan som det også planlægges i EU's vejpakke. Vi har sådan set også et håb om, at fx flyttebranchen – ud over de tiltag, der gives med denne aftale – kunne få mulighed for at komme ind under boligjobordningen, som det er tilfældet i Sverige. Det har nemlig også en begrænsende effekt på det sorte arbejde, når almindelige forbrugere kan vælge en billig, men skattebetalende, flyttemand frem for baggårdstyper, der ikke har orden i sagerne."

Læs hele aftalen her.