Østeuropæerne kører med væksten

DTL Magasinet: Trods økonomisk fremgang i samfundet, falder danske vognmænds andel af transportarbejdet. Østeuropæernes cabotagekørsel i EU eksploderet. Det samme gælder deres andel af tredjelandskørslen

Østeuropæernes andel af tredjelandskørslen inden for EU er eksploderet. Kilde: Eurostat.

Billederne af østeuropæiske lastvogne, der fylder rastepladser og nødsporene på motorvejene, lyver ikke.

Cabotagekørslen i EU er næsten fordoblet fra 2011 til 2016. I samme periode er østeuropæernes andel af cabotagekørslen mere end tredoblet. Også når det gælder tredjelandskørsel – hvor chauffører fra tredjelande udfører transport mellem fx Danmark og Sverige – er østeuropæernes andel eksploderet i de seneste år. Det viser nye tal fra Eurostat.

Ifølge økonom Morten Pernø fra DTL kan tallene umiddelbart overføres til danske forhold.

Går danskernes næse forbi

»Tallene viser ganske enkelt, at nordvesteuropæiske – og herunder danske – vognmænd ikke får deres fair andel af væksten i transportarbejdet – eller af den generelle vækst i samfundsøkonomien,« siger Morten Pernø.

Også godstransporterne på tværs af grænserne, løber de billige østeuropæiske vognmænd med. Tal fra ITD viser, at trafikken over landegrænserne er steget med 25 procent fra 2011 til 2017, og ifølge Danmarks Statistik er færgetrafikken med lastbiler fra Danmark til Tyskland steget med cirka 53 procent i samme periode. Også her er stigningerne i transportarbejdet stort set gået danskernes næser forbi, for i samme periode er danske lastbilers internationale transportarbejde næsten halveret.

En tredjedel løn

»Årsagen skal især findes i, at de fleste danske vognmænd overholder spillereglerne og overenskomster på markedet. Det er altså svært for danske vognmænd at konkurrere med vognmænd, der dels ikke altid overholder spillereglerne dels kun betaler en tredjedel af en dansk løn til deres bulgarske og rumænske chauffører,« siger han.

»Vi er i Danmark trængt, når det gælder ”de banale” opgaver, hvor vi transporterer gods fra a til b. Danske vognmænd står bedst, når der kræves specialviden for at udføre opgaverne – fx kranarbejde og transport inden for bygge og anlæg,« siger Morten Pernø.

Læs også historien i det helt nye nummer af DTL Magasinet