Veloplagt minister tog imod DTL-delegation

Udfordringerne for de godskørende vognmænd på affaldsområdet er mange i øjeblikket. Det kunne energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) blandt andet høre om på et møde med en delegation fra DTL-Danske Vognmænd i dag.

Lars Chr. Lilleholt Foto: Gittec.dk

En veloplagt minister lagde velvilligt øre til problemerne, som DTL og specialforeningen Danaffald har beskæftiget sig indgående med i det foregående år.

”Først og fremmest bekymrer det os, at affaldsregisteret fra 2010 har vist sig at være svært anvendelig i praksis med den nuværende sondring mellem transportører og indsamlere. Nu er der en evaluering i gang, og vi ønsker, at der sker en grundlæggende ændring af disse begreber,” forklarer DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der stod i spidsen for delegationen sammen med næstformand i Danaffald – direktør Lars Sørensen fra Johs. Sørensen og Sønner A/S i Brabrand.

Over for Venstre-ministeren kunne delegationen samtidig gøre status på den nødvendige konkurrenceudsættelse, som DTL – Danske Vognmænd mener, der bør ske på affaldsområdet:

”Konkurrenceudsættelsen af det forbrændingsegnede affald kommer snart til politisk drøftelse. Vi gjorde klart for ministeren, hvordan branchen er parat til – og allerede har etableret – sorteringsanlæg. Men de private anlæg er konstant under pres fra kommunale aktiviteter. Branchen er klar til at modtage affaldet, og investeringslysten er der. Den vil stige med en politisk beslutning om konkurrenceudsættelse, der strækker ud i fremtiden,” vurderer DTL-direktøren, der ikke er tvivl om, at dette også vil komme forbrugerne til gavn i sidste ende.

Brændstofbesparelser i transportsektoren
På energi- og klimaområdet havde DTL repræsentanterne lejlighed til at informere ministeren om arbejdet med brændstofbesparelser rettet mod medlemsvirksomhederne i form af information, kampagner, beregningsværktøjer og håndbøger.

”Modulvogntogene med mindst 15 pct. brændstofbesparelse pr. ton og øget totalvægt med 5-10 pct. besparelse pr. ton bidrager desuden væsentligt til klimaregnskabet, og derfor arbejder vi også internationalt gennem Nordic Logistics Association og IRU for at udbrede danske erfaringer i EU,” fortæller Erik Østergaard.

Ministeren blev desuden briefet om den nye teknologiske udvikling af det såkaldte platooning, hvor lastbiler kører tæt efter hinanden. Denne form for kørsel giver 10 pct. i brændstofbesparelse og kan meget hurtigt blive hverdag på de europæiske veje.

Erik Østergaard: ”Vejdirektoratet og branchen er involveret i en konkret demonstration under det hollandske EU-formandskab, hvor to gange tre vogntog skal køre gennem Danmark fra Sverige til Holland. Der vil under demonstrationen også komme ”platoons” fra Spanien og Tyskland. Forhåbentlig vil ministeren overveje eventuelt at overvære begivenheden.”

Delegationen havde endelig lejlighed til at forklare nærmere om den private Roadmap 2030, som er blevet til i et samarbejde mellem DTL – Danske Vognmænd og en række organisationer. Rapporten fremlægger de samfundsøkonomiske omkostninger ved forskellige scenarier af en reduktion på 35 – 40 pct. af vejtransportsektorens CO2-udledning, herunder ved anvendelse af biodiesel og biogas i tunge køretøjer.

I delegationen deltog også underdirektør Ove Holm og chefkonsulent Lisbet Hagelund fra DTL- Danske Vognmænd.