Vejtransportorganisationer fremlægger forslag om bedre håndhævelse

På et debatmøde i Bruxelles i dag om håndhævelse i europæisk vejtransport lagde en række organisationer forslag på bordet med sigte på at forbedre effektiviteten af myndighedernes håndhævelse.

Jan Nemec fra IRU i gang med sit indlæg på debatmødet. 9 medlemmer fra EU-Parlamentet var blandt deltagerne. Foto: NLA

Nordic Logistics Association (NLA) har sammen med den internationale vejtransportorganisation IRU, den hollandske organisation TLN og myndighedssammenslutningen Euro Contrôle Route (ECR) lagt fire konkrete forslag om håndhævelse frem i samarbejde med det hollandske medlem af Europa-Parlamentet Wim van de Camp. Organisationerne var samtidig arrangører af mødet, der trak flere repræsentanter fra Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, branchen og fagbevægelsen til fælles debat.

Investering i samarbejde
Først og fremmest ønsker organisationerne, at der ved enhver EU-lovgivning foretages en vurdering af konsekvenserne af reglerne set i forhold til håndhævelse. Dernæst skal lovgiver sikre, at der er de rette ressourcer til stede i medlemslandene, der er målrettet og baseret på fælles efterretninger. Det betyder også, at der i langt højere grad skal investeres i samarbejde mellem medlemslandenes kontrolinstanser.

Endelig ønsker organisationerne, at EU etablerer en såkaldt ”high level group”– en ekspertgruppe på højt embedsmandsniveau, der skal bestå af repræsentanter fra de respektive landes myndigheder. Gruppen skal have til opgave at foretage jævnlig opfølgning efter tilblivelsen og gennemførelsen af lovgivningen. EU har i forvejen flere ”high level groups” på højt niveau på en lang række politikområder.

NLAs direktør Søren H. Larsen: ”NLA havde lejlighed til at understrege betydning af en fair konkurrence i EU. Vores hovedbudskab var enkelt: Krav om handling, fordi mange ting kan løses her og nu, uden at vi behøver at vente på nye love og regler. Vi har behov for, at medlemslandene i højere grad forpligter sig til at kontrollere og håndhæve brud på de fælles EU-regler. Et eksempel er faktisk fra Norge, hvor man har investereret massivt i nyt kontroludstyr." 

Agentur skal give mening
Debatmødet frembragte en række eksempler på forskellige fortolkninger af EU-lovgivningen i de respektive medlemsstater, og debatten samlede interessenterne omkring det ene formål at kigge på løsninger på dette problem.

Søren H. Larsen anerkender, at der også er behov for nye EU-lovgivning, men det skal ikke i sig selv være undskyldningen for, at der ikke sker udvikling på kontrol og håndhævelse af eksisterende fællesskabslovgivning.

”Der har været meget tale om at lave et EU-agentur for vejtransport – og ja, et agentur er bestemt en tanke værd. Men vores budskab i dag har været, at et agentur kun vil kunne gøre en forskel, hvis viljen til at investere i sagen og samarbejdet er til stede. Ellers giver det ingen mening.”