Udligningsordning, der har skabt usikkerhed og ulige konkurrencevilkår, afskaffes med ny postaftale

Den meget udskældte udligningsordning, der har kunnet tvinge Post Danmarks konkurrenter til at betale et tvangsbidrag til at dække underskuddet i det statsejede Post Danmark, afskaffes med virkning fra 1. januar 2017.

Arkivfoto

Det fremgår af det forlig på postområdet, som i dag er blevet indgået mellem regeringen (Venstre) Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

DTL ser med stor tilfredshed på afskaffelsen af den konkurrenceforvridende udligningsordning, siger Ove Holm, erhvervspolitisk chef og underdirektør i DTL, der forklarer, at mange af DTLs både små og store medlemsvirksomheder arbejder med pakkedistribution. Udligningsordningen er ét af de elementer, hvor Post Danmark på området har en politisk bestemt konkurrencefordel over for de private virksomheder: ”Det er flot, at politikerne nu svinger kniven over udligningsordningen, som ikke blot skaber usikkerhed og ulige konkurrence, men som i forbindelse med at ordningen for nylig blev aktiveret på brevmarkedet, også i praksis har vist sig at være ganske uhåndterlig for både myndigheder og virksomheder.”   

Et andet element, som dog ikke vedrører postloven, er spørgsmålet om den ligeledes konkurrenceforvridende momsfordel, som Post Danmark har i forbindelse med den hidtidige praksis om, at fragten på pakker der sendes via Post Danmark til private, kan undgå at blive pålagt moms efter de såkaldte udlægsregler. ”DTL ser frem til, at SKAT snarest får ændret praksis, så vi får en lige og fair konkurrence mellem Post Danmark og de private pakkedistributører, når det gælder moms på fragt af pakker til private”, siger Ove Holm. 

I forhold til afskaffelsen af udligningsordningen, hører det dog med, at den ændres ved lov. Transport- og bygningsministeren fremsætter forslag om ændring af postloven i efteråret 2016 med virkning fra 1. januar 2017.