Ros til minister i Vejtransportrådet

Som efterårsløv dryssede flere rosende ord ned over transportminister Hans Chr. Schmidt, da Vejtransportrådet mødtes med ministeren i sidste uge om rådets nye udviklingsplan, ”En ny vej frem” - offentliggjort samme dag.

Hans Chr. Schmidt. Ros i Vejtransportrådet, aktiv på cabotagen. Foto: Jens Honoré

Ministeren kunne fortælle rådet, at han allerede er i gang med flere af punkterne i rapporten. DTL – Danske Vognmænds erhvervspolitiske chef Ove Holm var på mødet klar med anerkendelse til nogle af dem:

”Vi har rosende ord til overs for, at Færdselsstyrelsen nu har taget fat på problemet med de eksisterende blokvognsnummerplader, at der også er taget fat på sanktionerne for køre- og hviletidsovertrædelser – og at der er vilje til at kigge på yderligere udvikling af køretøjers optimering af vægt og dimensioner inden for de rammer, der nu engang er givet. Allerede den 25. oktober er der møde i Vejtransportrådets udvalg for regelforenkling, hvor flere af disse emner skal behandles. Samme dag er der møde om sanktionerne for køre- og hviletidsovertrædelser.”

Ove Holm havde samtidig ros med til Færdselsstyrelsen for styrelsens nye pilotforsøg med køre- og hviletids kontrolbesøg i virksomheder. Konkret har en vognmand for nylig haft en meget positiv oplevelse med et kontrolbesøg, der tog 4 timer – hvor han for nogle år siden oplevede at have en kontrolsag kørende i over et år. ”Det er den helt rigtige vej at gå,” mener DTL-chefen.

Listen er lang
DTL - Danske Vognmænd fremhævede på mødet med ministeren rapportens punkter om transportens udfordringer i andre ministerier. Det er forsat afgørende vigtigt, at man fra Transportministeriets side er aktiv på disse udfordringer. Det gælder fx problemerne omkring kontroller med dyretransporter og den skattefri rejsegodtgørelse for chauffører, der skaber store problemer i dagligdagen.

Muligheden for at drive vognmandsvirksomhed i landzone bør også have ministerens opmærksomhed. Det nyligt fremlagte lovforslag fra regeringen afspejler desværre ikke denne problematik.

”Jeg hæfter mig også ved, at ministeren i sin pressemeddelelse efter mødet sagde, at han også har fokus på et andet af de områder, der fylder meget i Vejtransportrådets rapport, nemlig spørgsmålet om bekæmpelse af ulovlig cabotagekørsel,” siger Ove Holm.

I pressemeddelelsen pointerede ministeren, at det er af stor betydning, at der kan skabes lige vilkår og fair konkurrence i det indre marked for vejtransport.

Ministeren pegede også på, at udfordringerne med ulovlig cabotagekørsel er et problem, der hovedsageligt skal håndteres på EU-plan, at han har drøftet spørgsmålet med ministerkolleger, EU-kommissæren, de danske folkevalgte i EU-parlamentet og andre EU-parlamentarikere, og at han vil fortsætte med at sætte politisk fokus på sagen, når muligheden opstår.

DTL – Danske Vognmænd roste i starten af oktober det brev, som transportminister Hans Christian Schmidt sammen med 7 andre lande har sendt til EU-Kommissionen – med et klart signal om at tage hånd om unfair konkurrence og social dumping, og ifølge DTL – Danske Vognmænd er branchen langt fra i mål endnu.

Læs Vejtransportrådets rapport ”En ny vej frem” her.