Ringe effekt af genbrugsaffald i fri konkurrence

Selv om affaldet til genanvendelse på papiret har været udsat for markedskræfternes frie spil i cirka fem år, har det ikke haft nogen væsentlig økonomisk effekt for affaldstransportørerne.

Formanden John Andersen i gang med sin beretning. FOTO: JOHN LARSEN

Det kunne deltagerne på Danaffalds generalforsamling konstatere.

Danaffalds sekretær, chefkonsulent Lisbet Hagelund har set nærmere på forholdene og kunne oplyse, at »Folketingets beslutning om at markedsudsætte det genanvendelige erhvervs affald ikke helt er blevet indfriet .«

Hovedårsagen er, at de mange kommunale anlæg, der blev etableret, mens kommunerne stod for indsamlingen og behandlingen af affaldet, har fået dispensationer til at fortsætte i længere tid end, hvad planen for deres nedtrapning forudsatte.

Derfor har kommunerne fortsat domineret markedet for det genanvendelige erhvervsaffald.

Effekten af markedsudsættelsen af det genanvendelige affald er under evaluering. I slipstrømmen af evalueringsrapporten vil der blive set nærmere på, hvordan  den oprindelige beslutning om markedsudsættelse kan bringes helt på sporet.

Udskift tunge kloakdæksler
I sin beretning oplyste formanden John Andersen, at Danaffald arbejder på at forbedre arbejdsforholdene for de ansatte i slamsugerbranchen. Her døjer man med, at medarbejderne skal løfte mange tunge kloakdæksler hver dag.

»Arbejdet går godt om end meget langsomt, for arbejdet handler grundlæggende om at få andre til at mobilisere vilje til at gøre noget for branchens medarbejdere,» sagde han. Foreningen samarbejder med Arbejdstilsynet og Kommunernes Landsforening, KL, om sagen. Han hanviste til et forsøgsprojekt i Odsherred Kommune, hvor en udskiftning til lettere kloakdæksler er foregået uden nævneværdige problemer og med et positivt økonomisk resultat.

Krav om kollektive overenskomster udvandes
John Andersen støttede DTL – Danske Vognmænds kamp for et hjemligt transportmarked på fair vilkår.

Som han sagde: »Presset fra udlandet kan meget vel ramme affaldsområdet. Transportministeren lægger nemlig op til at udvande betydningen af godskørselslovens krav om, at vognmændene skal følge kollektive overenskomster. Det kan åbne for aftaler under det almindelige overenskomstniveau.«

Nye medarbejdere
Generalforsamlingen satte også fokus på rekruttering af nye medarbejdere.

DTL-konsulent Kurt Rinhack orienterede om de gode muligheder for at opnå tilskud til lærlinge, praktikforløb og meget mere.

Derefter fortalte foredragsholder og ekstern lektor på CBS, Søren Schultz Hansen, om, hvordan den digitale revolution har ændret den nye generation på arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at de 18-28 årige skal ledes og motiveres på en helt anden måde end deres ældre kolleger.

Et af hans budskaber er, at de unge er og forventer ”chefens nærvær i tid – og ikke i rum”. En leder skal efter de unges mening hellere være ”tiltideværende” end ”tilstedeværende”. Omdrejningspunktet er således konstante opdateringer af smartphonen.