Helhedsplan åbner nyt marked for vognmændene

Regeringens helhedsplan holder fast i intentionerne om billigere og bedre affaldshåndtering gennem øget konkurrence.

Foto: ARC - Amager Ressource Center

Det er en erkendelse af, at affald har udviklet sig fra at være et problem til at være en efterspurgt ressource, og dette i sig selv kan skabe øget konkurrence, mere innovation og en mere effektiv affaldsforbrænding.

Et marked for affald, hvor den kommunale indflydelse stækkes, kan skabe nye markeder for vognmændene, mener chefkonsulent Lisbet Hagelund fra DTL – Danske Vognmænd:

”Regeringen ønsker, at affaldet behandles der, hvor det sker mest effektivt. Affaldsproducerende virksomheder skal derfor frit kunne vælge det forbrændingsanlæg, som kan bortskaffe affaldet mest effektivt og billigst. Vi har meget længe fra vognmandsside ønsket, at man gjorde op med anvisningsordningen, hvor man er tvunget til at bruge et udpeget forbrændingsanlæg.”

”Det er dokumenteret, at anvisningsordningen modvirker genanvendelse af affaldet med mellem 6 og 10 procent – og lige netop genanvendelse og affaldssortering vil være nicher, hvor vognmændene kan skabe yderligere værdi for samfundet og for branchen.”

Mere sortering
Affaldssektoren er nemlig i dag kendetegnet ved kommunale monopoler, som beskyttes af reguleringen. Selv om affaldstaksterne varierer, er det i dag ikke muligt for kunderne at vælge det billigste anlæg. Og det er også noget vognmændene lider under, for det hæmmer konkurrencen, vurderer Lisbet Hagelund.

”Har den enkelte vognmand mulighed for dels at sortere til genanvendelse i større omfang og dels at kunne vælge det billigste forbrændingsanlæg, så vil der være større incitament for innovation i branchen og dermed også mere sund konkurrence. Den simple A til B model er ikke nok i fremtiden. Nu gælder det totalløsninger – vel at mærke også på områder, hvor mindre vognmænd kan være med.”

Liberalisering vil komme
Et yderligere incitament for branchen vil være, at regeringen påtænker at afskaffe hvile-i-sig-selv-reguleringen og dermed muligheden for at overvælte alle affaldshåndteringsomkostningerne i de priser, som opkræves for affaldsbehandlingen hos husholdningerne og virksomhederne.

 ”Det vil helt sikkert tilskynde til at genanvende affaldet, og det er dér, hvor vognmændene kan finde nye veje,” siger Lisbet Hagelund, der mener, at – uanset helhedsplanens politiske skæbne – er en løbende liberalisering af affaldsområdet uundgåelig.

Af helhedsplanen fremgår, at en konkurrenceudsættelse på forbrændingsområdet skønnes at give effektiviseringsgevinster i sektoren på ca. 0,4 mia. kr. i 2025 til gavn for anlægsejere, virksomheder og husholdninger.