Folketingsflertal: Lastbiler skal bedre kunne følge trafikken

Et flertal i Folketinget vil nu skabe bedre afvikling af trafikken ved at ophæve de køretøjsbestemte hastighedsgrænser for lastbiler.

Arkivfoto: Finn Bjerremand

Det fremgår af en betænkning afgivet af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg, hvor et flertal bestående af Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti stiller forslag om ophævelse af den lovgivningsmæssige køretøjsbestemte hastighedsbegrænsning for lastbiler og vogntog i henholdsvis tættere bebygget område og på andre veje end motorveje. Det betyder afskaffelse af de faste 50 km/t i bymæssig bebyggelse og 70 km/t på landeveje.

Betænkningen, der er en del af folketingsbehandlingen af lovforslag L 84 om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer, glæder DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der forklarer, at især afskaffelse af særreglen om hastighederne for lastbiler på omfartsveje, hvor der skiltes med højere hastighed i bymæssig bebyggelse, i mange år har været en mærkesag for DTL – Danske Vognmænd.

Mange DTL-kræfter anvendt
”Vi har brugt rigtig mange kræfter gennem årene på at få afskaffet den køretøjsbestemte hastighed for lastbiler – især da den tekniske udvikling og ulykkesstatistikkerne i øvrigt har kunnet godtgøre, at der ikke er noget trafiksikkerhedsmæssigt problem ved dette.

Vi har fået udarbejdet en rapport, som politikerne er blevet bekendt med, og vi har argumenteret på vegne af DTL – Danske Vognmænds medlemmer, der i mange år har anset dette for en decideret hindring for at afvikle lastbiltrafikken i takt med den øvrige trafik. Så tiltrækker man også den tunge trafik til der, hvor man gerne ser den afviklet - nemlig på byens ringveje, hvor hastigheden typisk er skiltet med med mere end 50 km/t,” fortæller DTL-direktøren.

Erik Østergaard roser især transportordfører Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen for at have båret betænkningen igennem behandlingen og lyttet til DTLs høringssvar i en lovændringsproces, der ellers ville have været af den tamme slags:

”Vi har været ude med riven efter de borgerlige partier for at opfylde de løfter, de gav før folketingsvalget. Det må man sige, at de gør i denne sag. DF, V, LA og KF holder nu, hvad de lovede, og giver dermed et tiltrængt løft til vognmændenes hverdag.”

Med betænkningen står lastbilerne til at måtte følge den øvrige biltrafik både i by og på land (landeveje og motortrafikveje) dog med en højeste hastighed på 80 km/t. Nu udestår så, at lovforslaget vedtages i Folketinget den 12. april til ikrafttrædelse 1. juli 2016.

Læs betænkningen her