DTL: Vellykket konference om Helsingør-Helsingborg forbindelse

To tunneller, én til biler og én til tog, skal integrere hele Øresundsregionen yderligere og styrke vækst og beskæftigelse samt dæmme op for trængslen om blot få år, hvis det står til HH-gruppen.

Grafik: HH-gruppen

Det vil også styrke godstransporten og lastbilernes vilkår, mener DTLs administrerende direktør og formand for HH-gruppen Erik Østergaard.

HH-gruppen afholdt her til formiddag konference i Proviantgården på Christiansborg. Emnet var en ny type forbindelse mellem Helsingborg i Sverige og Helsingør i Danmark. Konkret en passagertogstunnel mellem byerne, og en motorvejstunnel lidt længere sydpå.

Erik Østergaard åbnede konferencen og fremlagde projektgruppens vision og bud på løsning:

”Som vi ser det, bør dette projekt være realiseret i 2030. Der er nærmest ingen argumenter imod og vi kan pege på finansieringen – uden offentlige midler” siger Erik Østergaard.

”Der er slet ingen tvivl om, at en fast forbindelse mere over Øresund kan løfte de store gevinster, vi har fået ved Øresundsbroen, til et nyt niveau. Vi kan spare rejsetid, øge produktiviteten, øge arbejdsstyrken og give et stort samfundsøkonomisk afkast.”

Transportforsker ved Danmarks Tekniske Universitet, professor Otto Anker Nielsen, påpegede, at der slet ikke kunne være tvivl om det rentable i en HH-forbindelse, og at det kunne afhjælpe en stor del af de trængselsproblemer, som allerede eksisterer, og som kun vil vokse de kommende år.

”Ifølge trængselskommissionen vil der ske en stigning i trængslen i regionen på 98 % frem mod 2025,” udtalte professoren og fremhævede, at ikke mindst godstransporten og den internationale trafik vil blive styrket med forbindelsen.

Klar til at investere
Torben Möger Pedersen, adm. direektør for PensionDanmark, holdt oplæg om pensionskassens interesse i at investere i den type infrastrukturprojekter. Han fik latteren til at brede sig i salen, da han sagde, at han godt var klart over, at han ikke var inviteret på grund af sit gode udseende, men på grund af sine mange penge. Og Möger Pedersen var slet ikke afvisende.

Vicedirektør i den svenske gigant SKANSKA, Mats Williamson talte varmt for projektet og erklærede sig parat til at skrive under på en aftale på stedet.

Dansk Erhvervs direktør, Jens Klarskov, indledte, til salens udelte moro, med at sige, at da han ikke havde nogle penge med, måtte hans tilstedeværelse skyldes andre kvaliteter. Men Klarskov blev dog hurtigt alvorlig, og talte engageret om projektet og dets vigtighed:

”Prøv at tænke tilbage: Alle store infrastrukturprojekter – Storebælt, Øresundsbroen, Metroen osv. – er alle blevet mødt med uro og modstand. Og de er alle som én blevet kæmpe succeser,” slog Klarskov fast.

”Vi kan tilbagebetale, via brugerbetaling på 24 år. Det er betydeligt kortere tid end tilsvarende projekter. Og det offentlige behøver ikke være med – vi kan selv komme med privat finansiering,” supplerede Erik Østergaard.

Helsingør og Helsingborg Kommuner bakker op om projektet. Det samme gør Region Hovedstaden.