DTL: Positive takter i finanslov

Dansk Folkeparti har båret krav til bekæmpelse af social dumping ind ved forhandlingsbordet om finansloven for 2017. Det har givet pote.

Arkivfoto: Anders HviidV

Finansloven for 2017 er faldet på plads. Og der er et par gode nyheder til vognmandserhvervet. For med i aftalen finder man afsatte midler til bekæmpelse af social dumping.

Dansk Folkeparti har sikret, at der er afsat midler til en fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og Politiet for 2017, med henblik på at identificere virksomheder der ikke overholder reglerne – og dermed udøve kontrol og håndhævelse med reglerne i brancher, der erfaringsmæssigt har størst problemer med regelefterlevelse og sikring af ordnede forhold.

Arbejdstilsynet og SKAT får således 79 mio. kr. i 2017 og 70 mio. kr. i 2018, som giver mulighed for at fastholde niveauet fra i år.

Nummerpladegenkendelse til målrettet kontrol
Erik Østergaard, administrerende direktør for DTL – Danske Vognmænd:

”Vi er naturligvis meget glade for, at den fælles myndighedsindsats kan fortsætte. Der er ingen tvivl om, at "360 graders kontrollerne" finder nogle brodne kar – også i transportbranchen."

”Særligt glade er vi for, at muligheder for automatiske nummerpladegenkendelse ser ud til at få en mere seriøs vurdering end hidtil. I DTL er vi slet ikke i tvivl om, at systematisk registrering, kontrol med indgående ture og kørselsmønstre i kombination med målrettet kontrol og efterforskning vil have en effekt. Kan vi samtidig sikre, at også udenlandske lastbiler betaler vejbenyttelsesafgift i Danmark, nøjagtig som danske vognmænd gør – og i øvrigt også gør, når danske biler kører i udlandet – så kan vi få gjort op med et konkurrenceforvridende element, der længe har været en torn i øjet på danske vognmænd,” siger Erik Østergaard.

”Alt i alt er der tale om gode takter i forslaget, og der er vist ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti har kæmpet disse elementer ind i finansloven for 2017,” fortsætter Erik Østergaard.

”Der kommer også en udvidelse af E45 mellem Aarhus og Skanderborg. Det har længe været tiltrængt. Hertil kommer en lettere adgang til Vejen fra Esbjerg-motorvejen og penge til en forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København. Alt sammen noget der forbedrer flowet i trafikken på vejene – vognmandserhvervets arbejdsplads,” slutter Erik Østergaard.

Fra aftaleteksten om social dumping:

Styrket fælles myndighedsindsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om,
at det er centralt at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Aftaleparterne har blandt andet i forbindelse med finansloven for 2016 styrket den fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet i 2017. Der er bred enighed om, at den fælles myndighedsindsats er et effektivt redskab til at identificere de virksomheder, som ikke overholder reglerne. Aftaleparterne ønsker at sikre en konsekvent og kontinuerlig håndhævelse. Myndighederne skal således også i de kommende år kunne opretholde en målrettet kontrol i de brancher, hvor der erfaringsmæssigt er størst problemer med regelefterlevelse og sikring af ordnede forhold. Derfor er aftaleparterne enige om at fastlægge et bevillingsniveau for den fælles myndighedsindsats i regi af Arbejdstilsynet og SKAT på 79 mio. i 2017 og 70 mio. kr. i 2018. Midlerne fordeles mellem Arbejdstilsynet og SKAT. Det giver mulighed for at fastholde indsatsen mod social dumping fra 2016. Politiets opgaver i relation til myndighedsindsatsen finansieres inden for rammerne af Politiaftalen for 2016-2019.

Automatisk nummerpladegenkendelse

 Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at Rigspolitiet og Vejdirektoratet skal undersøge mulighederne for at etablere en forsøgsordning med anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) som et delelement i kontrollen af ulovlig cabotagekørsel, herunder muligheder for kontrol med dokumentation for indgående international tur, målrettet kontrol og efterforskning, lagring af kørselsmønstre, samt muligheder for kontrol af betalt vejbenyttelsesafgift.