DTL-A skifter ud i bestyrelsen

Lørdag afholdt DTL-A generalforsamling på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia i forlængelse af DTLs repræsentantskabsmøde. Henrik Jørgensen nyt medlem af DTL-A bestyrelsen.

Arkivfoto: Martin Danielsen

Formand Martin Danielsen afgav beretning for de forsamlede vognmænd. Her betonedes de udfordringer erhvervet står i, og der blev rettet en direkte appel til 3F om smidighed og vilje til justeringer, når tiden har ændret præmisserne for det aftalte:

”Der skal ikke være tvivl om, at vi er loyale i forhold til de aftaler, vi har indgået, men vi ser også et behov for løbende tilpasninger af dem, så de lever op til dagens og morgendagens behov. Det håber vi også, at 3F har øje for, og derfor lægger jeg også stor vægt på vores dialog med dem,” sagde Martin Danielsen bl.a. og kvitterede for det gode samarbejde.

Formanden kom også ind på den verserende debat om regeringens forslag L118 og konsekvenserne for vognmændene, hvis regeringens lov går igennem uden ændringer:
”Forslaget lægger op til en jungle af mere eller mindre tilfældige aftaler, som vil kunne undergrave de organiserede vognmænd og deres forpligtelse til at overholde overenskomsterne. Sat på spidsen vil en hvilken som helst overenskomst indgået mellem en arbejdsgiver og mindst to chauffører, gældende for godskørsel i Danmark, med regeringens forslag opfylde kravene,” sagde Martin Danielsen og advarede mod, at konkurrencesituationen for mindre vognmænd risikerer at betyde en nedadgående spiral. Martin Danielsen udtrykte samtidig tilfredshed med, at Dansk Arbejdsgiverforening er gået mere aktivt ind i spørgsmålet i forsøget på i videst muligt omfang at få genetableret godskørselslovens praksis, som den var inden Højesterets dom. Om det så lykkes, er det for tidligt at sige.

Martin Danielsen berettede også om to igangværende projekter. Det ene projekt – ”Succes på vejen” er sat godt i værk og har fokus på det gode lærlingeforløb, hvor det gælder om at få fortalt de gode historier fra branchen og få styrket dialogen mellem skoler og praktikvirksomheder. Det andet projekt – ”Job i Transport” – er tilsvarende i fuld gang. 

I januar blev der i forbindelse med Transportens Topmøde givet kvalificerede input til, hvordan der kan arbejdes med at fastholde og rekruttere nuværende og kommende medarbejdergrupper med forskellig baggrund: fra andre erhverv, kvinder, unge, folk med sociale udfordringer og personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Martin Danielsen fortalte også om kampagnens road show, der skal besøge uddannelsessteder og deltage i diverse arrangementer landet over.

Der var fredsvalg til bestyrelsen, hvor Henrik Jørgensen blev nyt medlem i stedet for Carl Lauritzen. Bestyrelsen består således nu af Martin Danielsen, der blev genvalgt som formand, Ole Bang Jensen, der fortsætter som næstformand, Steen Tofteng, Winnie Grant, Henrik Jørgensen, Jens H. Petersen, Per Rasmussen, Poul Jørgensen.