Voksende ejendomsmarked giver flere flytninger

Når der er fremgang på ejendomsmarkedet, er der også fremgang i flyttebranchen. Så de danske flyttevirksomheder samlet i Dansk Møbeltransport Forening, DMF, kan nu melde om ”et opsving, der har bidt sig fast”.

Afgående formand for flyttevognmændene Leif Jensen, tv., siger held og lykke til DMFs nye formand Lasse Ødum. Foto: John Larsen

Efter en række magre år kunne DMFs Leif Jensen i sin fjerde beretning som formand omsider berette om klart forbedrede konjunkturer. Men:

»Vi ser dog også, at opsvinget kommer skævt ud over landet. Hvor der i Hovedstadsområdet er kommet godt gang i både de private og i erhvervsaktiviteterne, er der stadig noget fodslæbende i de egne, hvor der er længere mellem husene,« sagde Leif Jensen på DMFs generalforsamling i Vejle 12. september.

Han glædede sig dog over, at flytteforretninger er meget mobile og derfor opsøger opgaverne, hvor de er. »Det kan dog gå ud over lønsomheden, hvis man skal køre meget langt efter opgaverne.«

Flyttevirksomhederne søger at sikre sig mod problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft via en støt tilgang af lærlinge. Fx pumper TEC på Avedøre Holme 15-20 faglærte flyttefolk ud om året. Her findes landets eneste egentlige speciale som flyttechauffør. Et nyt hold starter i januar 2016, hvor der p.t. er 13 tilmeldte, så der er plads til flere.

Formanden glædede sig over DTLs initiativ med at starte en specialforening for kurér- og varebilsvognmænd med det mål for øje at få løftet det professionelle niveau og skabe mere ordentlige forhold.

»Herfra kan vi godt se, at der kunne være virksomheder, der i takt med, at de vokser, kunne blive kandidater til optagelse i DMF,« sagde Leif Jensen. Han anbefalede også, at der blev indført et tilladelsessystem for varebiler tilsvarende det for tunge køretøjer.

Ny hjemmeside
Formanden kunne også lancere en helt ny hjemmeside, som bl.a. skal gøre det meget nemmere for forbrugerne at finde frem til et DMF-medlem som leverandør og dermed være sikker på, at ejendelene er i trygge hænder.

Hjemmesiden kan – stadig – findes på: www.flytning-dmf.dk.

Ny formand
Det var med vemod, at Leif Jensen holdt sin sidste beretning som flyttemændenes førstemand. Efter 23 års bestyrelsesarbejde i en forening, han nærmest er vokset op i, var det slut, idet han har afhændet sin forretning og ikke længere er tilknyttet flyttebranchen. Efter generalforsamlingen blev næstformand Lasse Ødum valgt som ny formand. Han driver til daglig virksomheden J. Ødums Eftf. A/S i Randers.

Dansk Møbeltransportforening tæller 76 aktive medlemmer med en samlet lønsum på 349 millioner kroner. Der er registreret 1007 medarbejdere og 389 køretøjer.