Varebilsvognmænd blæste til samling

Lørdag den 24. januar var en skelsættende dag for flere af landets varebilsvognmænd.

Nyvalgte varebilsvognmænd:  fv. Hans Sørensen, Søren Christensen (næstformand), Flemming Riismøller, Thomas Jensen (formand), Jacob Holm, Leif Jespersen (revisor) og Assad Khilji (suppleant). Foto: Per Daugaard

Det var nemlig dagen, hvor de fik en ny forening – Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører.

”Nu er foreningen stiftet, og det næste, der skal ske, er, at vi skal arbejde på et tilladelseskrav under rimelige rammer for vognmænd, der kører bil for fremmed regning under 3.500 kg”, oplyser den nyvalgte formand Thomas Jensen fra Røde Kro Kurérservice.

Thomas Jensen har selv været en af de meget fremtrædende initiativtagere til specialforeningen efter at have deltaget i DTL – Danske Vognmænds netværk for varebilsvognmænd i længere tid.

Den nyvalgte bestyrelse består af repræsentanter fra fem virksomheder, der primært har varebiler i deres stald: Udover formanden Thomas Jensen er der tale om Søren Christensen fra PT reg. 66, Ølgod, som næstformand, Jacob Holm fra A-Way, Karlslunde, Flemming Riismøller fra KurérXperten, Ishøj, og Hans Sørensen fra JL Bud, Grindsted. Suppleant til bestyrelsen er Assad Khilji fra Transport 24, Glostrup.

IVECO Danmarks hovedkvarter i Glostrup dannede en perfekt ramme om stiftelsen af den nye forening, som blev foretaget, efter at chefjurist John Roy Vesterholm som dirigent havde gennemgået vedtægtsgrundlaget.

Tanken er, at foreningen skal godkendes til at blive en specialforening i DTL – Danske Vognmænd på lige fod med de andre specialforeninger, hvor medlemmerne kan beskæftige sig med netop deres område.

Stor fokus på varebiler i EU
15 virksomheder var repræsenteret til det stiftende møde, hvoraf de 11 var stemmeberettigede ved selve stiftelsen af foreningen. Konsulent Jesper Ilsø fra DTL–Danske Vognmænds servicekontor Øst i Roskilde, der vil udgøre det daglige sekretariat for foreningen, forventer endnu større tilslutning i de kommende uger:

”Jeg har faktisk tilsagn fra flere vognmænd, der ikke lige kunne være her i dag, og jeg forventer, at foreningen i løbet af kort tid vil kunne nå 30 medlemsvirksomheder”, siger konsulenten, der ser frem til at kunne præsentere DTL – Danske Vognmænds hovedbestyrelse for den kritiske masse, der skal til for at få foreningen indrulleret i organisationen.

Efter stiftelsen fik forsamlingen et foredrag af jurist John Voxström fra Sveriges Åkeriföretag (SÅ), der fortalte om reguleringen af varebiler i Sverige. Han kunne berette, at der i Sverige bliver set lige så restriktivt på at lukke varebilsvognmænd ind i erhvervet som vognmænd med lastbiler.

Faktisk går grænsen i Sverige helt ned til 0 kg – blot man kører gods for fremmed regning. Dog gælder det kun kørsel med motorkøretøjer. I Sverige ser man ikke endnu en kritisk forekomst af varebiler på udenlandske plader. 

DTL – Danske Vognmænds erhvervspolitiske chef Ove Holm kunne – netop hjemkommet fra Bruxelles – så fortælle, at der på varebilsområdet sker rigtig mange ting i øjeblikket i EU.

Flere europæiske organisationer presser på for at få reguleret markedet, da varebiler efterhånden udgør et stigende socialt og konkurrencemæssigt problem. Blandt den hollandske søsterorganisation TLN vil lægge pres på EU-Kommissionen for at få en fælles regulering af markedet.