Tysk mindsteløn drøftet med ambassadør

Den tyske mindsteløn var på dagsordenen, DTLs adm. direktør Erik Østergaard og underdirektør Ove Holm torsdag gæstede den tyske ambassadør Claus Robert Krumrei.

DTLs direktør med ambassadør Claus Robert Krumrei Foto: Per Daugaard

Erik Østergaard udtrykte – på vegne af DTL - Danske Vognmænd, og som formand for den nordiske vognmandsorganisation NLA, sin støtte til den tyske mindsteløn, som jo er et initiativ blandt mange i de europæiske lande.

”Konsekvenserne af uligevægten mellem lønniveauerne i EU har nået et utåleligt niveau, og Europa-Kommissionen har været alt for passiv. Derfor må landene selv reagere, og det har Tyskland så gjort med indførelsen af en tysk mindsteløn på 8,50 € pr. time. Det var væsentligt for os at gøre den tyske regering opmærksom på, at der altså er bred støtte til initiativet,” fortæller Erik Østergaard.

Mindsteløn gælder for transport på tysk område – dog har Tyskland for nyligt meddelt, at mens Europa-Kommissionen vurderer initiativet i forhold til EU-reglerne, er ren transit gennem Tyskland uden af- eller pålæsning af gods indtil videre undtaget.
 
Dansk lønniveau dokumenteret
Erik Østergaard gav over for ambassadøren udtryk for nogen bekymring for den praktiske administration: ”Der kan blandt andet være problemer med registrering af det tidsrum, man befinder sig på tysk område, som næppe findes i eksisterende systemer. Og så kan kravet om dokumentation på tysk også volde problemer.”

DTL - Danske Vognmænd lægger derfor op til, at danske lastbiler, der efter den danske godskørselslovens krav skal overholde bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de kollektive overenskomster, fritages for anmeldelse og løbende registrering af arbejdstid og løn ved kørsel i Tyskland.

DTL-delegationen overrakte beregningseksempler og dokumentation for, at en dansk eksportchauffør efter overenskomsten med god margin overholder grænsen på 2.958 € i månedsløn, som bør give adgang til en fritagelse for yderligere dokumentation.

”Ambassadøren var både lyttende og spørgende og takkede for den principielle støtte. Han vil nu viderebringe vore synspunkter og beregninger, som regeringen i Berlin vil se nærmere på,” oplyser Erik Østergaard.

Ambassadør Claus Robert Krumrei blev Forbundsrepublikken Tysklands nye ambassadør i Danmark i september sidste år.