Tunge køretøjer på skolebænk i Skærbæk

Et samarbejde ud over det sædvanlige i trafiksikkerhedens navn fandt sted i Skærbæk i denne uge, hvor DTL – Danske Vognmænds konsulenter var på banen.

Børn i Skærbæk ved lastbilens kritiske zone under højresving. Foto: Finn Bjerremand

Energiselskabet DONG Energy er nemlig i gang med et kæmpebyggeri ved Skærbæk. Derfor er der udsigt til at mange tunge køretøjer skal passere den lokale skole.

”I forbindelse med, at vi bygger om på Skærbækværket, så vi kan fyre med træflis fra 2017, har vi tidligere på året inviteret en række aktører til et inspirationsmøde. Målet har været at få ideer til, hvordan vi sætter yderligere fokus på sikkerheden,” siger projektleder Leif Høgh Sørensen, DONG Energy, der har stået bag nogle helt særlige undervisningsdage.

DONG Energy havde efter inspirationsmødet arrangeret et særligt trafiksikkerhedskursus for de mange børn på Fjordbakkeskolen i Skærbæk.

Undervisningen blev foretaget i samarbejde med DTL – Danske Vognmænd, der stillede konsulenter fra både region øst og region syd til rådighed i to dage for at undervise skolebørnene.

Del af Trafiksikkerhed i Øjenhøjde
DTL er nemlig partner i trafiksikkerhedskampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde, som nu kører på 12. år og har haft tæt på 100.000 skolebørn til undervisning om at færdes omkring de store lastbiler.  Kampagnen drives af DTL – Danske Vognmænd, 3F, Danske Fragtmænd, Volvo Trucks, OK a.m.b.a. og Børneulykkesfonden

250 elever fra 0. til 6. klasse på Fjordbakkeskolen rykkede onsdag og torsdag undervisningen ud i skolegården og op i førerhuset på en stor lastbil. Kurset skulle lære børnene, hvordan de omgås store lastvogne i trafikken, og der er særlig fokus på synlighed og opmærksomhed ved højresving.

Chefkonsulent i DTL – Danske Vognmænd Frank Davidsen er glad for det utraditionelle samarbejde og håber, at det kan inspirere til andre arrangementer på steder i landet, hvor trafikbilledet i kortere eller længere tid kan blive påvirket af tilstedeværelsen af store lastbiler på grund af bygge- og anlægsarbejder.

Frank Davidsen: ”Det er godt for trafiksikkerheden, at vi som her kan spille med i en samlet indsats. Vi har i forvejen et glimrende samarbejde i det daglige med Cyklistforbundet og andre organisationer om samspillet mellem den tunge trafik og de bløde trafikanter, som er resulteret i bedre undervisning af chauffører og målrettede kampagner. Begivenheder som denne er et godt supplement.”