Transportører skal omstille sig fra affald til genbrug

Affaldstransportørerne går store forandringer i møde. I stedet for at indsamle og transportere affald skal virksomhederne blive partnere i en stadigt voksende genindvindingsindustri.

Formand for Danaffald John Andersen. Arkivfoto: Palle Peter Skov

Den nye rolle som ”genbrugstransportører” var i fokus på Danaffalds generalforsamling fredag 27. februar på Hotel Hesselet ved Nyborg.

Der var enighed om – efter input fra professor ved Syddansk Universitet Jan Stentoft, at selvom forandringens vinde blæser stærkere over branchen og betyder færre deciderede affaldsmængder, så skal der flyttes lige så mange materieler rundt som før.

Ja muligvis vil det øgede genbrug og råstofudvinding af affaldet betyde endnu mere transport.

»Sidste år fik vi regeringens ressourcestrategi, der handler om at bevare og sortere materialerne i stedet for at kassere dem. I år får vi så forebyggelsesstrategien, der er i høring nu, og som skal minimere selve forbruget af ressourcer,« oplyste formanden John Andersen.

»Initiativerne er samlet under overskriften ”Danmark uden affald”. Intet affald klinger umiddelbart ikke godt i en affaldstransportørs øre, men det betyder næppe, at vi ikke får noget af køre med. Men det betyder utvivlsomt, at vi skal omdefinere os selv. Men hvor vi præcist skal bevæge os hen er uklart. Vi skal være vågne og være omstillingsparate.«

En optimistisk John Andersen så affaldstransportørerne som en aktiv aktør i hele ”ressourceflowet” mellem fremstillingsvirksomheder, indsamlingssystemer og virksomheder med genanvendelse på programmet. Og tilbage igen til de virksomheder, der bruger de før kasserede materialer.

Her skal transportørerne være på forkant i pagt med den voksende trend i samfundet om genbrug og mindre spild.

»Det er jo blevet hot at bygge af genbrugsmaterialer og genbruge ting. Og se på holdningsskiftet til madspild.«

Ifølge formanden er den slags med til at ændre kørselsmønstrene, så branchen skal tænke kreativt.

»Transportbranchen er ikke specifikt nævnt i strategien for affaldsforebyggelse. Det synes jeg, er en mangel. Men det giver os plads til selv at prøve at definere os i den nye tankegang,« sagde John Andersen.

Han blev i øvrigt genvalgt af bestyrelsen som formand for Danaffald.