Tilnærmelser og afvisninger i valgdebat

DTL-Danske Vognmænds valgdebat på Kronborg havde efterhånden varmet den enorme og kolde dansesal op, da debatemnet om den sociale dumping på vejene og konsekvenserne for den danske transportsektor blev taget op af ordstyrer Lotte Mejlhede.

Debatten i gang. Foto: DTL

Vognmand Kristian Skov Petersen fra fragtmandsvirksomheden Viggo Petersens Eftf. fra Taastrup lagde for med at fortælle, at hans ansættelse af dansk arbejdskraft bunder i et ønske om kvalitet og uddannelse. Han blev fulgt af DTL-direktør Erik Østergaard, der slog på ambitionen om et erhverv, der afspejler ordentlige konkurrencevilkår.

Hurtigt kom debatten til at dreje om de politiske initiativer, DF og S her til morgen har været ude med i pressen for at komme social dumping til livs i transporterhvervet.  Og der blev i dansesalen på tværs af panelet opført et sceneri, der bedst kan betegnes som en foreløbig parringsdans uden  umiddelbart resultat.

På spørgsmålet om, hvorvidt der kan laves allicancer mellem de røde og de blå på denne sag, svarede SFs Pia Olsen Dyhr, at hun er glad for, at Kristian Thulesen Dahl (DF) ”har lyttet til SF”, og hun nævnte DF forslaget om nummerpladegenkendelsen som et af virkemidlerne.

Transportminister Magnus Heunicke fremhævede på sin side ændringerne af godskørselsloven som et af regeringens initiativer og sagde henvendt til DF-formanden:

Hvorfor Kristian
”Kristian, hvorfor er det vigtigere for jer, at Lars Løkke skal være statsminister, end at vi kan få løst disse vigtige problemer (om social dumping, red.)?” Thulesen Dahls gensvar var, at S jo først fik sat gang i sagen, lige inden valgudskrivelsen - efter fire år i regering.

Men S ministeren fortsatte tilnærmelserne over for DF: ”Hvordan kan du være i blok med de partier,” spurgte han med fornyet henvisning til DF opbakningen til en blå regering.

Ikke overraskende afholdt V og LA sig fra at fedte sig ind i løfter om at gøre noget for transportsektoren i forhold til det udenlandske pres. Lavere skat, arbejdsmarkedets fri aftaleret og det frie, europæiske arbejdsmarked blev holdt frem som løsningen.

DTL-direktør Erik Østergaard: ”Jeg synes, at debatten i dag tyder på, at der godt vil kunne laves nogle alliancer hen over midten på området for bekæmpelse af social dumping, når nu valgtummelen har lagt sig. Det er naturligt, at de enkelte partier skal markere sig over for hinanden i en valgkamp og krydser klinger, selv når de er enige. Jeg synes, at denne debat har bevist, at der er hjælp at hente efter valget – uanset regeringens farve.” 

Se mere på tv2.dk