Talen til de unge

Formanden for DTL-Danske Vognmænd Martin Danielsen lagde på organisationens generalforsamling hovedvægten på fremtidens danske vognmænd og fremtidens danske chauffører.

Formand Martin Danielsen Foto: Per Daugaard

I sin beretning adresserede han de unge vognmænd og erklærede sig åben over for nytænkning fra den kant.

”Vi har som organisation brug for det input, de erfaringer og dét perspektiv, som vores unge up-and-coming-vognmænd kan bidrage med. Fordi det er den eneste måde, vi som organisation hele tiden kan blive klogere på, hvad vi kan gøre bedre,” sagde DTL-formanden, og fortsatte:

”Som organisation er vi forpligtet til også at se på vores branche og på vores organisation med deres blik. Så jeg for min del, ser rigtig meget frem til at være i løbende dialog med den gruppe af unge – og forhåbentlig efterhånden flere endnu – om deres ønsker og behov og krav til en brancheforening.

Martin Danielsen mente også, at de unge vognmænd kan bidrage til at få løftet transporterhvervets brug af IT op på det nødvendige niveau, så ikke bare virksomheden internt men også kunderne får glæde af digitaliseringen.

Han henviste her til det særlige tema om IT i årets konjunkturundersøgelse, hvor kun en tredjedel anvender IT til at forbedre indtjeningen af kunderne i form af online fakturering og online booking.

”Med skyldig respekt for de gamle vognmænd, så tror jeg, at det er her, ungdommen kan bidrage med et løft. Den såkaldte ”digitale generation”, der er opvokset med IT fra fødslen, skal ind i branchen og løfte os op på nivea."

Social dumping skræmmer
DTL-formanden kom samtidig ind på social dumping som en hindring for at rekruttere unge til chaufførjobs i transporterhvervet, for sporene skræmmer. Men det er på grund af realiteterne på vejen med social dumping og ikke på grund af selve debatten, at de unge trækker sig.

”Livet som vognmand og chauffør er hårdt. Den frihed, som vi, der er i erhvervet, kender, den har de unge jo endnu ikke stiftet bekendtskab med. Så her ligger en klar formidlingsopgave. De unge er jo ikke dumme. De ved da godt, at hvis de skal leve for en rumænsk lønning i Danmark, så er det ikke muligt at stifte familie og skabe et hjem."

Men også forandringerne i samfundet er en barriere, for den traditionelle chauffør, der fik stort kørekort i militæret, er afløst af et anderledes samfund end for bare 25 og 35 år siden, mente DTL-formanden. Prestige, medier, sociale medier, familiemønstre fylder meget mere og giver andre betingelser.

”Og så tror jeg, at det spiller ind, at vi som samfund har lagt mere og mere vægt på boglige kompetencer, og der er meget bureaukrati og mange regler, som måske skræmmer nogen.”

Martin Danielsen slog fast, at DTL kæmper en benhård kamp for at redde erhvervet fra at blive udhulet indefra af unfair konkurrence og urimelige forskelle i erhvervsvilkår:

”Dét er DTL’s store bidrag til at sikre en fremtid for unge i transporterhvervet."