Store forventninger til planlovsændringer

Regeringens offentliggjorte ”vækstpakke” har en ændring af planloven med som et af indsatsområderne, og det vækker anerkendelse hos DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard. Han har store forventninger til lovændringerne.

”Vi har noteret os, at regeringen gennem en lovændring vil skabe nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne og for produktion – blandt andet ved ny anvendelse af tomme bygninger til gavn for virksomheder, og bedre og mere tidssvarende rammer ved udvidelse og opførelse af ny erhvervsbebyggelse. Dette er noget af det, som vi fra transporterhvervet både har skrevet om til erhvervs- og vækstministeren og drøftet med ham personligt. Vi ser frem til, at det bliver udmøntet i lovgivningen.”

I regeringens vækstplan hedder det, at der i dag er alt for mange eksempler på, at planloven og naturbeskyttelsesloven spænder ben for store og små tiltag, der kan skabe en positiv udvikling lokalt.  Erik Østergaard mener, at landets vognmænd er blandt dem, der sammen med landbruget og produktionsvirksomhederne kan få gavn af, at man åbner mere op for den strenge administration af landzonerne.

”Landbrug og industri er jo vognmændenes kunder, for uden transport, så rykker produkterne ingen steder. Det har stor betydning, at man er tæt på sine kunder og i øvrigt kan placere sig strategisk godt i forhold til den infrastruktur, der er på stedet, for at kunne komme hurtigst muligt afsted med læsset.”

Bredbånd og biobrændstof
Erik Østergaard er også positiv over for regeringens planer om at lave en bredbåndspulje og udbyde frekvens-auktionering af mobildækningen for at få bredere dækning dér, hvor der er reel efterspørgsel efter det. Her blev der allerede under S-R regeringen lovet forbedringer – dog uden konkrete resultater.

”Selv om transportsektoren hænger lidt efter, er vognmændene de senere år blevet båret et bølgeskvulp længere frem på den teknologiske front. Men mange har i store områder uden for byerne været ladt i stikken med dårlig dækning både mobilt og med hensyn til bredbåndsforbindelser.”

Endelig nævner regeringen analyse af mulighederne for at fremme produktion og anvendelse af avancerede biobrændstoffer 2. generations biobrændstoffer, som potentielt kan komme til at spille en større rolle i fremtidens transportsektor.

Erik Østergaard: ”Det står mellem linjerne, at formålet her er hjælp til landbrugets produktion. Men transportsektoren får helt sikkert også gavn af den udvikling, der kan sættes i gang på energiområdet, når nu man har skrottet den grønne køreplan for sektoren.”

Læs vækstplanen her.