Stor medlemsfremgang hos DTL Kran-Blok Erfa

Foto: Finn Bjerremand

»Et skulderklap for de resultater, vi har været med til at skabe.«

En tilfreds formand Frank Segall konstaterede på DTL Kran-Blok Erfa’s årsmøde i weekenden, at erfa-gruppen nu tæller 111 medlemmer, hvoraf ikke færre end 36 nye medlemmer er kommet til siden sidst.

Blandt resultaterne har været en meget længe ventet uddannelse af ”særtransportassistenter” til følgebilerne – et ønske som blev fremført første gang i 2005.

Et andet resultat er Trafikstyrelsens accept af, at tunge kranbiler nu også kan registreres som blokvogne (mobilkraner) og derved dobbeltregistreres, så de kan anvendes til mange forskellige opgaver.

»Kran Blok har i det forløbne år også deltaget i møder med Trafikstyrelsen om revideringen af bekendtgørelsen for særtransporter, som nu er gældende. Af væsentlige ændringer kan vi med glæde se på det klart definerede krav til udsyn. Samt klart definerede mål for hvornår der altid skal være en bagvedkørende ledsagebil,« sagde Frank Segall i sin beretning på årsmødet.

Erfa-gruppen har også været med til at få Vejdirektoratet til at gøre det muligt for kommunerne at registrere stækninger i klassificeringskortet. Men her går det meget langsomt.

»Mig bekendt har kun Esbjerg Kommune påbegyndt arbejdet med at lægge strækninger ind. Fordelene er indlysende: Vi kan køre med tunge blokvogne på generelle tilladelser på det klassificerede vejnet. Politiet kan udstede tilladelser uden først at spørge kommunernes vejafdeling. Og kommunerne sparer på sagsbehandlingen ved hver transport,« forklarede han.

Men som Segall fortsatte, så siger kommunerne, at det kræver et større analysearbejde at udstede en generel tilladelse i modsætning til at udstede enkelttilladelser.

»Det er delvist rigtigt, men ofte gives der tilladelse til strækningstilladelser, og her ved ingen, hvor mange der reelt køres. Så virkeligheden er allerede nu meget lig situationen, som hvis vejene blev klassificerede,« sagde Frank Segall, der således håber på et gennembrud for afbureaukratiseringen i løbet af året.

Formanden opfordrede i øvrigt medlemmerne til at udnytte kurserne på EUC Lillebælt, hvor der bl.a. afholdes EU-kvalifikationskursus, hvoraf noget af tiden er målrettet særtransport. »Husk på, at der kan søges næsten fuld dækning for transport og udstationeringsomkostningerne,« sagde Frank Segall.