Særtransport: Udsynsregler i høring

Bekendtgørelsen om særtransport er efter kort tid igen kommet ud i høring efter nogle ændringer i færdselsloven.

Arkivfoto: Finn Bjerremand

”Der er mest tale om nogle justeringer ved kørsel med bloksættevogne i ubelæsset stand, men så er der særligt lavet om i bestemmelsen om udsyn og de oprindelige krav til, hvornår transporten skal have en ledsagerbil. Den del er vi ikke så begejstret for,” oplyser formand for DTL Kran-Blok Erfa Frank Segall.

Kran-Blok Erfa formanden peger på, at Trafikstyrelsen nu har foreslået, at hvis godset rager mere end 2 meter ud fra køretøjets længdeakse, vil man kunne vælge mellem en kameraløsning til udsyn lige bagud eller en bagved kørende ledsagebil.

”Jeg har forståelse for, at der er mange virksomheder med en omfattende aktivitet i form af transport af dele til vindmølleindustrien og off-shore sektoren samt byggeindustrien, som kan se en betragtelig besparelse ved, at der ikke kræves ledsagerbil bag ved transporten, hvis der ellers skønnes at være egnet kameradækning. Men vi har nu alligevel sammen med 3F valgt i vores høringssvar at advare imod de farlige situationer, det kan skabe,” oplyser Frank Segall.

Udsynsregler med risiko for farlige situationer
I et samlet høringssvar fra DTL-Danske Vognmænd og 3F gør organisationerne således opmærksom på, at der med den foreslåede nyformulering af udsynsbestemmelsen fra Trafikstyrelsens side bliver skabt tvivl om hvilke krav, der reelt er til udsyn bagud og skråt bagud.

DTL-Danske Vognmænd og 3F fortolker styrelsens nye forslag derhen, at transporten blot skal have et kamera bag på transporten, som forventes at dække det manglende udsyn, som ellers skal dækkes ved brug af ledsagebil bag transporten. ”Dette vil skabe farlige situationer med blinde vinkler langs siderne på det brede gods,” hedder det i høringssvaret.

Frank Segall understreger, at der påhviler Trafikstyrelsen et betydeligt ansvar for, at ændringsforslaget ikke i sidste ende kan skabe disse farlige situationer. Men i den konkrete situation kommer det naturligvis i lige så høj grad an på holdningen og den konkrete vurdering hos den vognmand, der vælger ledsagerkøretøjet fra, mener Kran-Blok formanden.

”Reglerne i den gældende danske bekendtgørelse er meget mere lempelige end i vores nabolande, så der er ingen konkurrencemæssige problemer i at fastholde det, der gælder nu. I både Tyskland og Sverige kræves der ledsagelse for meget mindre transporter, end det vi kan køre i Danmark uden ledsagelse, eller med blot en ledsagebil.

Jeg skal ikke gøre mig til dommer – blot sige, at man skal tænke sig rigtig godt om og lade udgangspunktet være ledsagerkøretøj, medmindre der er en helt skudsikker kamera-/spejlløsning. Man har jo heldigvis lov til at vælge ledsagerbilen til stadigvæk!”