S-udspil om social dumping løfter transport frem i valgkampen

Socialdemokraterne tager i partiets udspil mod social dumping nye initiativer mod ulovlig cabotage: Definitionen af en cabotage-tur, elektroniske dokumenter i lastbilerne, kamp mod postkasseselskaber, nummerplade-scanning og max. parkeringstid for lastbiler på rastepladserne.

Adm. direktør for DTL Erik Østergaard: ”Med dette udspil – kombineret med Dansk Folkepartis udspil – er transportens udfordringer kommet helt op i front som valgtema, og det er vi godt tilfredse med. Samtlige punkter har været på vores ønskeliste i længere tid. Vi kan kun hilse udspillet velkommen, og det kan ikke gå hurtigt nok med at få tingene ført ud i livet.”

S-formanden udtalte på pressemødet her til formiddag, at man vil samle alle initiativer i én fælles lov mod social dumping. S forventer en bred aftale omkring de forskellige tiltag og afventer nu en tilbagemelding fra V og DF.

Her er de forskellige forslag på transportområdet:

S foreslår, at en cabotagetur maksimalt må være tre ladnings- eller tre aflastnings-operationer, og at reglerne skal være ens i hele EU. Dermed kan man ikke fremover kombinere flere ladnings- og aflastningsoperationer i den samme cabotagetur, og der vil være en naturlig grænse for cabotage-operationen, hedder det i udspillet.

Der skal være overensstemmelse mellem dokumenterne og den faktuelle transport, der er foretaget i Danmark, og som fremgår af tachografen, mener S. Danmark skal i EU arbejde for, at dokumenterne kan foreligge i elektronisk form.

Så vil S have EU til at stramme reglerne for at forhindre misbruget af postkassefirmaer. Det skal være et krav, at selskaberne for at opnå godskørselstilladelse skal have en transportmanager/trafikleder ansat, der lever op til en række kvalifikationer.

Forsøget med nummerpladescanning har vist rigtig lovende resultater. Derfor vil S have nummerplade-scanninger ”genoptaget”, som det hedder i udspillet.

S vil stoppe lastbil-camperingen på danske rastepladser og foreslår derfor indført en max. parkeringslængde på ét døgn på rastepladser.

Endelig er den del af godskørselsloven, der ikke nåede at blive ændret før valgets udskrivelse kommet i spil igen. S foreslår, at vognmænd skal følge de kollektive overenskomster, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder i hele Danmark.

Læs hele S-udspillet her.