Ordnede forhold for varebiltransportører på dagsordenen i EU

Ordnede forhold for varebiltransportører er højaktuelt - både i Danmark og i EU.

Fra mødet i IRUs EU komité. I midten næstformand Erik Østergaard. Til venstre for ham formanden Florence Berthelot . Foto: NLA

Modsat større biler er varebiler under 3.500 kg ikke omfattet af en lov, der bl.a. har regler mod straffede smuglere og spritbilister samt konkursryttere foruden krav om en garantistillelse på 150.000 kr. og overenskomstsvarende løn.

Det blev slået fast på forsiden af dagens udgave af Jyllands-Posten. Avisen har kigget nærmere på de konkurrencemæssige skævheder, der følger af en stigende internethandel og den øgede brug af varebiler.

DTL- Danske Vognmænds direktør Erik Østergaard oplyste i den forbindelse til avisen, at organisationens medlemmer bliver klemt af, at der er nogen, der kører mere eller mindre efter wild west-tilstande på varebilsområdet, og at det er nu, man skal sætte ind med regulering.

Varebilerne er nu også for alvor kommet på tapetet i EU-sammenhæng. På dagens møde i IRU’s EU Komité i Bruxelles stod det klart, at en eller anden form for regulering af varebiltransportørerne står højt på dagsordenen blandt IRUs øvrige medlemsorganisationer. Direktør Erik Østergaard blev sidste år udpeget som næstformand i Komitéen.

Komitéens formand Florence Berthelot – direktør for den franske vognmandsorganisation FNTR – konkluderede på mødet, at der er stor interesse blandt de europæiske vognmandsorganisationer for at arbejde videre med problemstillingerne med varebiler i en særlig arbejdsgruppe, som IRU har nedsat om spørgsmålet.

”I Holland arbejder man stærkt på, at alle køretøjer, der kører gods for fremmed regning, uanset vægt, bliver omfattet af en tilladelse til godskørsel, som i årtier har været gældende for lastbiler. De bagved liggende krav skal dog ifølge hollænderne være tilpasset varebiltransportører, herunder et lavere kapitalkrav. Og der er opnået enighed blandt både vognmandserhvervet, fagforeninger og speditører i Holland om forslaget,” oplyser Erik Østergaard og fortsætter:

”Spørgsmålet om varebilernes indtog på det regulerede marked er højaktuelt i øjeblikket, for den nye EU-Kommission har igangsat en analyse af den gældende forordning om netop adgangen til transportmarkedet. Kommissionen har annonceret, at en revision kan forventes i 2016. Det er derfor nu, at vi skal fremkomme med vores ønsker om tilladelseskrav til varebiler."

I Danmark udgiver regeringen til sommer en rapport om varebilsområdet. Transportminister Magnus Heunicke har til Jyllands-Posten udtalt, at han afventer rapporten, før han tager stilling, men mener, at gode og ordentlige arbejdsforhold er afgørende, og at han er åben over for at se på en ændring af reguleringen af varebilsområdet.