Nyt cabotagestudie kan kvalificere debatten

I morgen, torsdag den 21. maj, igangsætter den svenske forsker Henrik Sternberg fra Lunds Tekniske Universitet en ny kortlægning af transportmønsteret for den internationale godstrafik i Nordeuropa – og i særdeleshed i Sverige.

Henrik Sternberg og hans stab har tidligere lavet cabotagestudier af udenlandske lastbilers kørsel under grænseoverskridende og nationale transporter i de skandinaviske lande og har på den baggrund kunnet drage nogle interessante konklusioner, mener DTLs direktør Erik Østergaard.

”Det er ganske udmærket, at man nu kigger bredere på, hvordan det europæiske transportmarked fungerer i praksis – hvor bilerne kommer fra, hvor de kører hen, hvor længe de opholder sig i bestemte lande og regioner. Jeg synes, at både branchen og EU skal hilse initiativet velkommen og så i øvrigt prøve at forholde sig nøgternt til udkommet.”

Den nye kortlægning vil i lighed med tidligere ske gennem alle trafikanters mulighed for at rapportere via en særlig app, der sørger for at tagge den enkelte lastbiltrækker ind i et særligt analysesystem. Henrik Sternberg håber på deltagelse fra Østrig, Tyskland og Benelux, og app’en vil derfor foreligge på flere sprog.

Kan bruges til vejtransportpakke
Erik Østergaard mener, at resultaterne fra de nye undersøgelser kan udgøre et godt grundlag for de overvejelser, som EU-Kommissionen er begyndt at gøre sig om en ny vejtransportpakke i 2016.

”Kommissionen begynder allerede her til sommer en konsultation af de såkaldte ”stakeholders” – altså branche, myndigheder, kunder og formentlig også forskningsinstitutioner. Det vil være godt, hvis de nye undersøgelser kan inddrages i den debat, der helt sikkert vil komme om fremtidig regulering af det europæiske transporterhverv. Hvis man kan få centrale EU-lande med i undersøgelsen, vil det helt sikkert kvalificere debatten og skabe den nødvendige interesse.”

Henrik Sternberg har da også modtaget positive tilkendegivelser fra både EU-Parlamentet og EU-Kommissionen og forventer at kunne præsentere resultater fra undersøgelserne på det svenske folkemøde ”Almedalsveckan” i slutningen af juni måned.

DTL – Danske Vognmænd vil følge forløbet på Facebook – klik her.

App’en kan hentes via Apples App Store og Google Play.