Nu kan vognmænd reservere plads i København til af- og pålæsning

Københavns Kommune ønsker at skabe bedre parkeringsforhold for erhvervslivet. Derfor sætter kommunen nu fokus på muligheden for tidsbegrænset reservation af parkeringspladser til af- og pålæsning af varer.

Indsatsen er en af flere indsatser, der skal skabe nemmere og mere fleksible parkeringsløsninger for erhvervslivet. Blandt andet gennemføres en digitalisering af parkeringsbetaling, og der gives adgang til en række nye parkeringsprodukter, som er tilpasset erhvervslivets ønsker.

Det glæder direktør i Kjøbenhavns Vognmandslaug Anders Due, der også er sekretariatschef for Dansk Møbeltransportør Forening (DMF):

”Det er et godt initiativ og et konkrete resultat af bestræbelserne, som både DMF og DTL har gjort sig i dialogen med kommunen. Det øgede antal parkerede privatbiler sammenholdt med sløjfningen af stadig flere parkeringsarealer har gjort det nødvendigt for os at gøre opmærksom på, at godstransporten altså nødvendigvis skal have plads til at levere til forretningerne. Det samme gælder de mange andre situationer, hvor der anvendes lastbiler og varebiler – fx flytning.”

Skiltede reservationer til af- og pålæsning anvendes allerede i praksis i dag. Forvaltningen i Københavns Kommune opretter reservationerne på baggrund af en vurdering af konkrete henvendelser fra vognmænd, butikker og andre.

Kommunen ønsker nu at øge kendskabet til muligheden for at reservere af- og pålæsningspladser i særlige tidsrum. Samtidig vil kommunen indgå mere aktivt i at vejlede erhvervsdrivende og udpege de steder, hvor der kan være behov for en tidsbegrænset reservation til af- og pålæsning.

På baggrund af den konkrete ansøgning, vurderer forvaltningen, om det er hensigtsmæssigt at oprette en skiltet reservation til af- og pålæsning. Der vil typisk blive lagt vægt på trafikale forhold og andre nærliggende muligheder for af- og pålæsning.

Det er dog en helt grundlæggende forudsætning for reserveringen, at der er tale om hyppig af- eller pålæsning af tungt eller omfangsrigt gods.

”Der har været et ønske om, at indrette områder i byen, hvor offentlige parkeringspladser anvendes til erhvervsparkering om dagen og privat parkering om aftenen. Men det giver lovgivningen desværre ikke mulighed for i øjeblikket. Denne her løsning er bedre end ingenting,” oplyser Anders Due.

Hvis man har behov for en tidsbegrænset reservation til af- og pålæsning kan vognmændene ans�ge ved at skrive til: parkering@tmf.kk.dk. I ansøgningen skal der oplyses navn, adresse og kontaktperson og en kort beskrivelse af problemet samt hvor ofte der er behov for af- eller pålæsning.