NLA: Større ansvarlighed i EU’s transportpolitik

Hvordan går det med EU’s transportpolitik? Det afklares formentlig i dag på en konference i Bruxelles, hvor EU-Kommissionen sætter repræsentanter for EU’s egne institutioner, internationale organisationer, medlemslandene og øvrige interessenter i stævne.

EU kommissær Violeta Bulc indleder konferencen om EU-hvidbogen i dag. Foto: EU-Kommissonen

Målet er at få et overblik over effekterne – eller mangel på samme – af EU’s ”hvidbog” om transport, der blev udsendt i 2011.

Kommissionen vil have en dialog med interessenterne om hvidbogen og behovet for at reflektere dybere over retningen for EU’s transportpolitik set i lyset af den ændrede situation for vækst, jobskabelse, bæredygtighed, energi og digital udvikling. Og frem for alt skal der fokuseres på befolkningernes behov, mener Kommissionen

Nordic Logistics Association ser en række vigtige områder, der behøver justering, mener adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd og formand for NLA Erik Østergaard:

”Der er behov for en forenkling af reglerne og for alternativer til lovgivning. Et eksempel her er køre- hviletidsområdet, som stadig ligger langt fra virkelighedens udfordringer og behovet hos transportørerne. Der er i særdeleshed behov for juridisk klarhed og sikkerhed omkring social dumping i transport, der i de senere år er i tiltagende. Derfor skal man også adressere problemet mellem kombineret transport og cabotage.”

Erik Østergaard ser gerne langt mere opmærksomhed på social bæredygtighed og social ansvarlighed: ”Flere lande drøfter seriøst ansvaret for transportkøbere og mere fokus på at efterleve CSR principper. Projektet ”Fair Transport”, som er initieret af Svenske Åkeriföretag er et konkret eksempel på noget, som EU kunne tage ved lære af.”

Ansvar og lederskab
I det hele taget ser NLA formanden hellere end gerne et langt større fokus på rammebetingelserne for virksomhederne i medlemslandene: Fair konkurrence, innovation og udvikling – og mulighed for bedre anvendelse af potentialet i at udvikle køretøjers vægt og dimensioner:

”Fokus må være på udvikling af de enkelte transportformer og deres styrker. Derigennem kan man også bedre styrke fx kombineret transport frem for kunstigt at fremme den ene transportform frem for den anden. Der skal være lighed mellem transportformerne – også når det gælder alle transportformers betaling for brug af infrastruktur.”

Erik Østergaard fremhæver, at alle parter, herunder Kommissionen og medlemslandene, må tage et ansvar, udvise lederskab og bidrage til at sikre, at reglerne tilpasses, implementeres, kontrolleres, håndhæves og sanktioneres ikke bare efter lovgivningens bogstav men også i lovgivningens ånd.

EU Kommissionen vil blandt andet på baggrund af konferencen afrapportere gennemførelsen af hvidbogen i slutningen af 2015 og har bebudet en såkaldt ”vejtransportpakke” i 2016 som opfølgning på hvidbogen.