NLA: Bæredygtigheden for erhvervet på dagsordenen

I et fælles brev til de nordiske transportministre, adresserer formand for NTF Jan Villadsen og formand og direktør for NLA Erik Østergaard og Søren H. Larsen den manglende bæredygtighed ved en europæisk transportsektor præget af uens konkurrencevilkår og social dumping.

Mens danskerne er til afstemning om retsforbeholdets fremtid, sender Nordic Logistics Association (NLA) og Nordic Transport Workers Federation (NTF) et fælles brev til transportministrene i Finland, Sverige, Norge og Danmark.

Henvendelsen peger på fem konkrete og akutte behov, herunder behovet for fælleseuropæiske løsninger på udfordringerne, et krav om enkelthed i reglerne for ansættelser, en accept af sanktioner i medlemslandene der modsvarer de store gevinster spekulationen i og udnyttelselsen af social dumping giver, et krav om forbedret, begavet og effektiv kontrol med ulovligheder og gråzoner, samt endelig behovet for et større fokus på muligheder og potentialer ved øget digitalisering.

”Den aktuelle situation fører til en nedadgående spiral, hvor nordiske vognmænd og chauffører presses ud af markedet. Og det sker jo ikke fordi der transporteres mindre – men det sker uden at allerede opnåede fordele ved ordnede vilkår, arbejde med sikkerhed, forbedringer i klima- og miljøbelastning osv. sikres. Og derfor er det ikke bare et brancheproblem – det er et samfundsproblem” siger Erik Østergaard, formand for NLA og administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd.

”Cabotagekørsel og kombineret transport har ikke dokumenteret positiv effekt på økonomi eller færre tomkørsler, men det har dokumenteret negativ effekt på arbejdsmarkedets soliditet og konkurrencevilkårene for vognmandsvirksomheder og chauffører. Det må vi have de nordiske ministre til at gå endnu hårdere ind i kampen for” fortsætter Erik Østergaard.

Brevet fra NTF og NLA kommer samtidig med at den danske transportminister i et interview med Altinget helt forbigår spørgsmålene om unfair konkurrence og social dumping, trods emnets fylde ved de nyligt overståede ”lytte-møder” med den danske vognmandsbranche.

”Jeg håber da at der er tale om en forglemmelse eller at det er forsvundet i redigeringen af interviewet, men det er vigtigt for mig at understrege, at denne diskussion går ikke over. Så længe disse problemer har reel eksistens i virkeligheden og koster virksomheder og arbejdspladser, så længe vil DTL og vores nordiske søsterorganisationer, i samarbejde med andre gode kræfter, vedholdende rette søgelyset på sagen” slutter Erik Østergaard.

Du kan læse organisationernes brev til de nordiske transportministre her.

Du kan læse Altingets artikel i dag her (kræver login).