Nationalbanken afblæser krisen - tid at investere?

Endelig ser det ud til, at dansk økonomi begynder at røre på sig.

Nationalbanken afblæser krisen. Foto: Nationalbanken

Der er grøde i økonomien, og DTL hører fra sine medlemmer, at aktiviteten er for opadgående – efter mange trælse år, hvor der netto er forsvundet over 1.000 vognmandsvirksomheder og over 10.000 lastbiler, svarende til over 1/5.

Det store fald i antallet af lastbiler er i et vist omfang blevet modvirket af en højere produktivitet pr. lastbil, fx med øgede akseltryk og totalvægte samt flere modulvogntog siden 2008 – ligesom kapacitetsudnyttelsen er vokset pænt.

Nationalbanken skønner ifølge deres seneste kvartalsrapport en vækst i BNP på 2,0 pct. i 2015, hvilket er 0,3 pct.point mere i forhold til prognosen fra december sidste år. Skønnet for 2016 lyder på 2,1 pct., hvilket er en lille opjustering i forhold til den tidligere prognose.

Nationalbanken skriver, at væksten stimuleres af olieprisens fortsatte fald, den lavere rente og af, at den effektive kronekurs er blevet svagere.

For første gang kommer Nationalbanken også med et bud på udviklingen i 2017. Her skønnes væksten at blive 1,8 pct.

”Det er ikke prangende, men det er behageligt fri af nulvækst og stagnation. Mavefornemmelser skal man passe på med at stole alt for meget på, men nu begynder det at ligne noget,” siger DTL-Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard.

”Danmarks Statistiks månedsvise konjunkturbarometer peger da også på optimisme i transporterhvervet, idet et tydeligt flertal nu venter fremgang i både omsætning og beskæftigelse i de kommende tre måneder.

Vi ser foran os en synlig – men heller ikke for voldsom – fremgang i økonomien, og måske er det tid for vognmandserhvervet at tænke på investeringer igen. Renten er jo også dejlig lav.

Nationalbankens afblæsning af krisen er et positivt signal op til den store messe, Transport 2015 i Herning, hvor jeg og mine medarbejdere glæder os til at møde de mange vognmænd, der kommer forbi for at kigge på nyt materiel. Måske det bliver lidt sjovere på denne messe, hvis de ikke kun må nøjes med at kigge men også kan gøre sig overvejelser om at handle?

Og alle er rigtigt velkomne på DTL-Danske Vognmænds stand i hal J1," siger Erik Østergaard.

Transport 2015 starter i morgen torsdag og løber frem til søndag.