Minister-turné nåede Vordingborg

Transport- og bygningsminister Hans-Christian Schmidt (V) har taget initiativ til en turné landet rundt for at møde transporterhvervet – og for at blive klogere på vognmandsbranchens udfordringer og de mulige løsninger. Mandag var turnéen kommet til Vordingborg, hvor DTL- Danske Vognmænd var inviteret.

En lyttende transport- og bygningsminister på mødet i Vordingborg. Foto: Finn John Carlsson

Det var Henrik Tofteng fra Kjøbenhavns Vognmandslaug samt DTL-medlemmerne Lars Andersen fra Frede Andersen & søn A/S (Næstved) og Kristian Skov Petersen fra Viggo Petersens Eftf. A/S (Tåstrup), der sammen med DTL-direktør Erik Østergaard skulle indlede i Vordingborg.

Og her fik ministeren lagt øre til lidt af hvert. Repræsentanterne fra branchen kom både omkring emner som trængsel omkring København og emner som hastighed for lastbiler på omfartsveje og køre-hviletidsbestemmelserne samt spørgsmål om tiltrækning og fastholdelse af chauffører og smidighed i de kommunale systemer. Og så kom man selvfølgelig heller ikke uden om at drøfte cabotageregler og social dumping i godstransporten.

De fremmødte vognmænd og chauffører kom med indspark til relevante temaer, og der er ingen tvivl om at minister og embedsmænd fik noteret flittigt.

Om køre-hviletidsbestemmelserne sagde ministeren bl.a., at han synes, at det er et grundlæggende princip, ”at forseelse og sanktion skal stå i et rimeligt forhold”, og at han ikke ville komme det nærmere nu – men at han var optaget af spørgsmålet.

Taler holdes i Bruxelles
Til spørgsmålet om udenlandske chauffører på rastepladserne lod ministeren forstå, at han ville se på, om man kunne skærpe reglerne for ophold på rastepladser. Men til den generelle debat om social dumping og cabotage-reglerne, sagde ministeren: ”Hvis man vil holde taler om de her spørgsmål, så skal man gøre det i Bruxelles, for det er dér reglerne skal ændres.” Hans Christian Schmidt kommenterede ikke på, om han ville følge op på sine forgængere Pia Olsen Dyhr (SF) og Magnus Heunicke (S) bestræbelser på at samle en større gruppe EU-lande for at lægge pres på EU-Kommissionen.

Vognmændene var også optaget af, at der blev holdt gang i anlægsbyggerierne, fordi det har givet vognmandsvirksomhederne er tiltrængt løft i aktivitet ovenpå krisen og nogle magre år. Hertil svarede ministeren, at ”alle der bliver transportordførere har et stort ønske om at bygge noget, en bro, en vej, men problemet er, at vi ramler mod EU's anlægsloft”.

Sidemandsoplæring en mulighed
To timers lyttemøde i Vordingborg kom også omkring rekruttering til branchen, og der udspandt sig en længere drøftelse af dels kommunalt bureaukrati, der hindrer, at man løfter folk ud af arbejdsløshedskøen og ind i chaufførjobs, dels at mange 17-18-årige med mod på transportbranchen giver op og søger i andre retninger, fordi de ikke vil vente til de er 21 med at få mulighed for selv at køre. 

Ministeren lyttede indgående og havde selv en række overvejelser i forhold til, hvordan man kunne komme ud over dét problem – f.eks ved at give mulighed for at køre lastbil allerede ved 18 år, mod at den unge aldrig kører alene i f.eks det første halve år men har en erfaren chauffør med sig.

Det blev til kaffe og en ostemad, inden ministeren og vognmændene bevægede sig ud i tågen ovenpå et fint møde i Vordingborg.

De resterende møder afholdes i Odense den 19. november og i Viborg den 30. november.