Medbringertruck nu ingen hindring

En ny bekendtgørelse fra Trafik- og Byggestyrelsen sætter langt om længe et endeligt punktum for mange års diskussioner om medbringertrucks på lastbiler.

Foto: Vognmand Poul Christensen, Svendborg

Nu bliver det nemlig lovligt at køre med medbringertruck og samtidig udnytte de maksimale vogntogslængder i lovgivningen. For medbringertrucken betragtes for fremtiden som gods.*
 
”Det har længe været et ønske i transportbranchen at tillade, at vogntog kunne køre med medbringertruck, uden at trucken indregnes i vogntogets totallængde og dermed begrænser vogntogets volumenkapacitet. Nu vil man fx kunne medtage en truck hængende bag på en 13,60 m trailer,” siger erhvervspolitisk chef Ove Holm.

DTL-chefen fortæller, at branchens organisationer på det seneste har haft en meget positiv dialog med styrelsen om sagen, men at det er en sag, der har været på DTL – Danske Vognmænds dagsorden i adskillige år:

”Vi har haft en del henvendelser fra medlemmer, der ønskede en løsning på problemet med kapacitetsbegrænsningen, når der blev anvendt medbringertruck. Men det har været en sag, der skulle modnes hos myndighederne, og der skulle laves de nødvendige undersøgelser. Samtidig ønskede vi ikke, at denne sag kunne komme til at spænde ben for arbejdet med at få forhøjet den maksimale totalvægt generelt på lastbilerne.”

Kun én truck på bilen
Efter bekendtgørelsen vil medbringertruck nu blive betragtet som gods og vil dermed være underlagt færdselslovens bestemmelser om forsvarlig belæsning; surring og fastgørelse, og medbringertrucken skal monteres efter fabrikantens forskrifter. Der må kun medbringes én truck på vogntog (eller på lastbil, hvis den kører solo), som medbringertruck.

Køretøjer, der anvender medbringertruck, skal være forsynet med afskærmning mod underkøring bagtil og i siden. Der indføres en overgangsbestemmelse, som sikrer at alle køretøjer der anvender medbringertruck vil blive omfattet af reglerne om underkøringsværn.

Gælder ikke modulvogntog
Medbringertruck på modulvogntog vil dog ikke kunne overskride max 25,25 m tilladt længde, for den mulighed er ikke medtaget i bekendtgørelsen. Formuleringen anser således kun medbringertruck som gods, når det gælder ”lastbil, vogntog bestående af lastbil og påhængsvogn eller vogntog bestående af lastbil og sættevogn.”

Ove Holm: ”Vi har prøvet, om det var muligt at udvide ordningen til også at gælde modulvogntog i fuld længde ud fra et synspunkt om effektivisering og maksimal udnyttelse af hele ladfladen og fleksibiliteten ved at anvende sættevogne monteret med medbringertruck i flåder, hvor modulvogntog indgår.

Men styrelsen har altså valgt at holde modulvogntogene udenfor – formentlig ud fra den grundtanke, at modulvogntog set i EU-sammenhæng betragtes som en afvigelse fra de standardmål, der opereres med på tunge køretøjer. Generelt er vi godt tilfredse med resultatet. ”

Bekendtgørelsen, der træder i kraft den 15. oktober, kan læses her.