Kursus til indsamlerprøven for affaldstransportører på Transportmessen

På Transport 2015 messen, der åbner i morgen i Messecenter Herning, vil DTL på tre af messedagene afholde et kursus for de interesserede affaldstransportører, der skal bestå den såkaldte ”indsamlerprøve”.

Kurset afholdes torsdag 19. marts, fredag 20. marts og lørdag 21. marts kl. 13-15 i lokale M22 i Hal M.

Indsamlerkurset er gratis, og der er fri adgang for alle interesserede uden forudgående tilmelding. Man skal blot møde op.

”Vi vil på kurset forberede deltagerne så tilpas grundigt om de nye regler om transport og indsamling af affald, at man med overvejende sandsynlighed kan gå hjem bagefter og bestå prøven, som kan tages på internettet. Vi kommer på kurset også igennem spredningen på emneområderne, som er indeholdt i prøven”, fortæller konsulent Lisbet Hagelund fra DTL, der står for kurset. ”På kurset vil der også blive vejledt i, hvordan man tager prøven på nettet”. 

Lisbet Hagelund fremhæver, at alle transportører, der fungerer som indsamlere af affald, skal bestå Indsamlerprøven. For de virksomheder som var registreret i Affaldsregisteret pr. 31. december 2014 skal prøven bestås inden 1. juli 2015.

De transportører, der starter indsamlingsaktiviteter efter 31. december 2014, skal have indsamlerbeviset senest på det tidspunkt, hvor aktiviteten starter.

Lisbet Hagelund henviser til en lille video fra DTL om hvem, der er omfattet af prøvekravet og derfor med fordel kan bruge lidt tid på transportmessen på at få gjort sig klar til at tage prøven. Videoen kan ses her.

I alle indsamlingsvirksomheder skal der være mindst én person, som har bestået indsamlerprøven og dermed fået et indsamlerbevis. Hvis virksomheden har flere P-numre under CVR-nummeret, hvorfra der arbejdes med affaldsindsamling, og hvis der er mere end 9 ansatte på disse P-nummer, så skal der for hvert sted være en person med uddannelsen.

Uddannelsesmaterialet ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

DTL-medlemmer tilbydes også indsamlerkurset på fyraftensmøder i Viborg 14. april og i Kolding 21. april. Begge dage kl. 19 – 21. Tilmelding skal ske hos nærmeste DTL-servicekontor. Deltagelse er gratis.