Kommissær vil bekæmpe misbrug af fri bevægelighed

Står det til EU's beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen - kristendemokrat fra Belgien - skal det Indre Marked være retfærdigt for alle - og skal vel at mærke også opfattes som retfærdigt.

”Vi skal bekæmpe misbrug af den frie bevægelighed. Kommissionen er i den forbindelse villig til at se på, om det giver mening at åbne direktivet om udstationering af arbejdskraft igen”, oplyste hun til direktøren for Nordic Logistics Association under en middag i Bruxelles i denne uge.

Beskæftigelseskommissæren kunne bekræfte, at Kommissionen har en ambitiøs dagsorden med fokus på vækst og beskæftigelse sammen med bedre social harmonisering for at sikre en fri, men fair mobilitet for arbejdskraft.

På et konkret spørgsmål fra NLA om social dumping og vejtransport understregede Kommissær Thyssen at det er et alvorligt problem. Hun fokuserede på at reglerne skal være bedre og skal kunne kontrolleres. der skal også være bedre samarbejde mellem medlemslandenes myndigheder - f.eks. er det fortsat vanskeligt for lokale myndigheder at kontrollere ægtheden af nogle dokumenter fra andre medlemslande.

Hun henviste til de forpligtelser som udstationeringsdirektivet stiller, som et bidrag til en løsning herunder ansvar i hele kæden.

Om den tyske mindsteløn bemærkede kommissæren, at det er et forsøg på en løsning på problemerne med cabotage. Hun gav ikke udtryk for, om den tyske mindsteløn for vejtransport efter kommissionens vurdering er lovlig eller ej men bekræftede, at Kommissionen ser på det.

Markant viden om vejtransport
NLA-direktør Søren H. Larsen:

”Det var markant som kommissæren var bekendt med problemerne i vejtransport - hun brugte ordet "cabotage" uden problemer. Hun var tydeligvis forsigtig med at love for meget og valgte derfor at fokusere på bedre anvendelse af eksisterende regler. Men det er stærkt opmuntrende at beskæftigelseskommissæren er så godt inde i sagen om vejtransport og social dumping allerede.”

Marianne Thyssen udtalte allerede ved høringen før sin udnævnelse sidste efterår ønske om at få kigget på direktivet om udstationering af arbejdskraft for at være sikker på, at social dumping ikke får overtaget i EU.