Hvalbøf og tango

De delegerede ved DTLs Arbejdsgiverforenings generalforsamling blev gjort klart, at udfordringerne på arbejdsgiverområdet er mange – selv om der efter sidste års overenskomstindgåelse var spået mere ro og stabilitet.

Formand Martin Danielsen aflægger arbejdsgiverberetning Foto: Per Daugaard

Men arbejdsgiverforeningen tackler problemerne i rækkefølge. Som formanden Martin Danielsen udtrykte det i sin beretning: ”Det er lidt som at spise en hval: Man tager kniv og gaffel – og starter fra en ende af.”

Formanden beklagede, at manglen på fleksibilitet i overenskomsten har fået flere medlemmer til at tage sagen i egen hånd og lavet aftaler, der direkte strider mod overenskomsten. ”Flere af disse er rejst med påstand om løndumping og er blevet behandlet ud fra overenskomstens regler,” oplyste han.

Efterspørgslen efter øget fleksibilitet og mulighed for virksomhedstilpassede aftaler er et udtalt ønske hos medlemmerne, og DTL Arbejdsgiver vil bruge den kommende overenskomstperiode til at få afklaret viljen hos 3F til nogle forsøgsordninger.

Om det bliver til noget, lod formanden stå åbent: ”Der skal som bekendt 2 til tango.”

Brud på overenskomsten skal behandles ved faglig voldgift, og dem er der trods den nævnte kreativitet ikke mange af.

Men Martin Danielsen nævnte specifikt en sag om overarbejde ved forskudt arbejdstid, hvor arbejdsgiversiden fik medhold i, at der ved arbejde på forskudt tid skal aflønnes på normal vis – startende med den lave sats. I denne sag var DTLs Arbejdsgiverforening og ATL for første gang gået sammen om at varetage arbejdsgiversidens interesser.

Overraskende fartbøder
En af de mere overraskende udfordringer for arbejdsgiversiden opstod efter nytår i forbindelse med indførelsen af et objektivt ejeransvar hos arbejdsgiveren for ansattes hastighedsovertrædelser, hvis medarbejderen ikke inden 30 dage erkender overtrædelsen.

”Vi har anbefalet medlemmerne at indsætte et afsnit i ansættelsesaftalerne om modregning af bøder i lønnen, hvis medarbejderen ikke vil erkende en hastighedsovertrædelse over for politiet,” oplyste arbejdsgiverformanden.

Udfordringen her kan blive spørgsmålet om at kunne modregne i medarbejderens løn. Her har 3F det principielle standpunkt, at der ikke kan foretages modregning i overenskomstmæssig løn. ”Det må komme an på en prøve, hvis 3F fastholder denne holdning i en eventuel sag,” bedyrede formanden.

På uddannelses- og rekrutteringssiden er der til stadighed udfordringer: De nye regler pr. 1. januar for kompetenceafklaring ved støtte fra kompetencefondene har voldt knuder, men Martin Danielsen kunne konstatere, at parterne – PensionDanmark og skolerne – har fået løst problemerne, så kompetenceafklaring kan ske på skolerne.

Og så er der uddannelsesaftalerne, som er faldende men ikke i alarmerende grad. ”Men det må forventes at udviklingen vender,” sagde Martin Danielsen og henviste til, at de store anlægsarbejder rundt i landet på flere måder vil involvere og stille krav om flere chauffører og andre medarbejdere inden for transportfaget.

”Derfor er det også væsentligt, at vi får fat i vores andel af unge mennesker. Vi må forvente, at der bliver kamp om dem i fremtiden.”