Hjælp til landbruget kan gavne mange vognmænd

Når det regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen.

Arkivfoto: Per Daugaard

Den siddende regerings påtænkte indsats for at nedbringe landbrugets høje gæld og at få de mange konkurstruede landbrug videre oven på krisen samt sprøjte investeringskapital ind i erhvervet kan meget vel smitte positivt af på flere af landets vognmænd.

”Vi vurderer, at mellem 1.000 og 1.500 af landets vognmænd kører landbrugs- og gartneriprodukter til og fra landbrugsvirksomheder. Og går det godt for landbruget, så smitter det af på transportaktiviteten, for vognmændene får mere at køre med,” oplyser DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard.

Organisationens vurdering bygger på tal fra en helt frisk konjunkturundersøgelse, DTL-Danske Vognmænd har lavet i dette forår. Undersøgelsen viser, at ud af de adspurgte virksomheder kører knap 25 pct. med landbrugs- og gartneriprodukter, og godt 63 pct. af denne transport udgør mere end 25 pct. omsætningen – altså en vigtig del af forretningen.

Samtidig angiver næsten 6 pct. af vognmændene i undersøgelsen, at de kører med levende dyr, og for knap 81 pct. af disse vognmænd er denne form for transport en vigtig del af omsætningen.

”Når omtrent en fjerdedel af landets godsvognmænd på en eller anden måde er i direkte berøring med landbruget, så  er det klart, at hvis de kan få bedre tider ved, at man giver landbruget et ”boost”, så er det noget, der batter i vognmandserhvervet,” konstaterer Erik Østergaard.

Planloven hindrer optimalt samarbejde
DTLs direktør peger dog på en stor sten på vejen, der skal fjernes, for at man kan få virkelig fart på synergieffekten mellem transporten og landbruget:

”Vi skal have lov til at bo på landet – tæt på kunderne, så at sige! Men i dag er det sådan, at planloven i dens nuværende udformning bremser udviklingen.”

Erik Østergaard peger på, at der i landzone ikke må bygges nye huse, og at det kun er tilladt at drive landbrug, skovbrug og fiskeri i landzone. Desuden kan bygninger, der ikke længere er nødvendige for landbrugsdrift, alene anvendes til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og bolig.

”Men vognmandsvirksomhed, som jo i vid udstrækning har en tæt tilknytning til landbruget, er udelukket fra at etablere sig i landzone. Det er en af de ting, som regeringen passende kunne tage med i et vækstinitiativ rettet mod yder- og landkommuner. Regeringen er ikke ubekendt med problemet, kan jeg oplyse.”

DTL – Danske Vognmænds konjunkturundersøgelse offentliggøres på organisationens generalforsamling 9. maj.