Heunicke: Vi står sammen

”Jeg har noteret mig, at vi på væsentlige områder står sammen. Det gør vi, når det handler om indsatsen for at forhindre højresvingsulykker, hvor vi stod ude på Nørrebro sammen og delte materiale ud. Og det gør vi, når det drejer sig om at bekæmpe social dumping og ulovlig cabotagekørsel ude på vejene.”

Transportminister Magnus Heunicke Foto: Per Daugaard

 

Der var stor ros til DTL for en konstruktiv indsats ”hver eneste dag på hver eneste sag”, da transportminister Magnus Heunicke holdt sit politiske indlæg på DTL – Danske Vognmænds generalforsamling i Herning.

Transportministeren ser en transportbranche, der kan blive endnu stærkere, hvis erhverv, myndigheder og politikere kan tackle to udfordringer: Nemlig social dumping på vejene og en klar vej fremad for branchen med vækst og udvikling.

”Går det godt for den danske transportbranche, går det langt hen ad vejen også godt for Danmark,” fastslog transportministeren.

Heunicke var tydeligvis begejstret for den tur, som DTL i efteråret sidste år formidlede med ”Allan fra Thy”, for at opleve, hvordan arbejdslivet er som chauffør. Turen var en øjenåbner for en, der ellers kun befinder sig i tog og ministerbiler. Antallet af udenlandske lastbiler på rastepladsen var markant større end de danske, måtte han konstatere.

Om sit arbejde i EU var transportministeren meget stålsat: ”Danmark skal stå fast på, at der skal være ordentlige løn- og arbejdsforhold på vejene i EU, og vi skal kæmpe for at få så mange allierede lande som overhovedet muligt. For kampen mod social dumping handler ultimativt om, hvorvidt vi kan blive ved med at have et dansk vejtransporterhverv – også længere ud i fremtiden."

Ikke Wild West men udvikling
Ministeren var også inde over det vigtige arbejde i Folketinget med at få justeret godskørselsloven, så det sikrer overenskomstløn og lige konkurrencevilkår i branchen.

Vikarbureauer skal følge de danske overenskomster – og hvad der menes med de danske kollektive overenskomster bliver nu præciseret, så der ikke længere er nogen tvivl.

”Det skal være slut med Wild West lignende tilstande i branchen! Og det skal være slut med at udnytte chauffører! Vi hverken kan eller skal acceptere udnyttelse, og vi skal frem for alt sikre ordnede forhold”, lovede ministeren.

Ministeren vil se fremad på de nødvendige rammevilkår for branchen: ”Jeg ved, at Vejtransportrådet vil udarbejde en udviklingsplan for vejgodsområdet, som beskriver og arbejder hen imod den position, som erhvervet ønsker at indtage i fremtiden. Jeg ved, at arbejdet med udviklingsplanen bliver startet op her i maj måned, og jeg glæder mig til at følge arbejdet.”

Inspireret af et besøg på TEC i Hvidovre, hvor antallet af unge på transportuddannelsen det seneste år er steget fra 30 til 130 elever, sluttede ministeren af med en opfordring: ”Vi skal gøre op med det gammeldags og uddaterede syn på transportbranchen, og arbejdsgiverne skal se at stå klar med nogle uddannelsesaftaler.”