Godt nyt til særtransportører: Spejle kan bruges til at skabe udsyn

På initiativ af DTLs Kran Blok Erfa gruppe er det nu blevet afklaret hvilke krav, der skal opfyldes, når der skal skabes tilstrækkeligt udsyn bagud ved de brede særtransporter.

Eksempel på mulig spejlløsning til fornødent udsyn bagud. Arkivfoto: Finn Bjerremand

Vognmændene kan etablere det fornødne udsyn ved at montere spejle – og / eller kameraer – også med udtræk.

Spejlløsningen fremgår ikke umiddelbart af den nye bestemmelse om udsyn bagud, og i forløbet om tilblivelsen af den nye bekendtgørelse var myndighederne ikke umiddelbart indstillet på, at spejle kunne være en del af løsningen på udsynsproblemet.

Der var derfor skabt berettiget tvivl hos vognmændene, allerede inden bekendtgørelsen kom på gaden.

Men brug af spejle er nu slået fast efter en dialog mellem formanden for Kran Blok Erfa gruppen, Frank Segall, og Trafikstyrelsen. Det betyder, at der er tre løsninger på at få tilstrækkeligt udsyn bagud: En bagvedkørende ledsagebil, en kameraløsning – og altså også en spejlløsning.

”Vi er godt tilfredse med den udmelding fra den regelfastsættende myndighed", udtaler Frank Segall. "Trafikstyrelsen har i sin dialog med Kran Blok Erfa oplyst, at den reviderede § 36, stk. 4, om udsyn i den nye særtransportbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar, er ”en bestræbelse på at præcisere den tidligere formulering, men under hensyn til, at bestemmelsen skal være proportional med det formål vi skal opnå; at sikre det fornødne udsyn bagud langs godsets sider”.”

Ikke krav om originale spejle
Trafikstyrelsen har i samme forbindelse oplyst, at i den udstrækning, det fornødne udsyn kan etableres med spejle, er dette – også efter bestemmelsens ordlyd – tilladt. ”Alternativt kan udsynet – som det ligeledes fremgår – etableres ved en kameraløsning eller en bagvedkørende ledsagebil”, oplyser styrelsen.

Trafikstyrelsen har i lyset af ovenstående ikke stillet krav om at det er de originale spejle, der skal anvendes. ”Ej heller er det fundet nødvendigt at forbyde, at de originale spejle må trækkes ud, eller at udsynet opnås ved at der tilføjes ekstra spejle, ligesom det ikke er specificeret hvordan – og hvor – eventuelle kameraer skal monteres”, hedder det i styrelsen svar.

Desuden er det nu specificeret, at hvis godset rager mere end 2 meter ud fra k�retøjets længdeakse, skal der ”til stadighed” være en bagvedkørende ledsagebil.