Foder- og fødevarenetværk i gang

DTL – Danske Vognmænds nye netværk for foderstof- og fødevaretransportører er i gang.

 

Omkring 20 DTL-vognmænd mødtes lørdag på Kongebrogården ved Middelfart til et stiftende møde, som vedtog et oplæg til netværkets virke.

Samtidig blev der nedsat en styregruppe på indtil videre tre vognmænd, der kører med foderstoffer. Styregruppen vil snarest blive udvidet med tre vognmænd, der kører med fødevarer, idet mødet langt overvejende bestod af fodertransportører, der har taget initiativet til netværket.

Netværkets styregruppe består af:

  • Region Midt/Nord: Henning Lauritsen, Nr. Felding Vognmandsforretning I/S, med suppleant Jørgen Kristensen.
  • Region Syd: John Mortensen, Meldgård Transport A/S, med suppleant Jesper Nørskov, Jens Konrad A/S.
  • Region Øst: Jørgen Hemmingsen, Hemmingsen Transport ApS, med suppleant John Frederiksen.

De tre suppleanter indgår i styregruppen, indtil de kan blive afløst af repræsentanter for fødevaretransportørerne. Målet er at have en styregruppe på seks medlemmer, der geografisk dækker de tre DTL-regioner og begge faggrupper. Styregruppen holder om kort tid sit første møde, hvor der vælges en talsmand.

Udover de fremmødte vognmænd har en halv snes andre vognmænd meldt deres interesse for at deltage. Vognmændene på det stiftende møde gav håndslag på at virke som ambassadører for netværket og forsøge at hverve nye medlemmer til netværket.

Netværkets formål
På mødet enedes man om dette formål for netværket:

  • Sikre et fundament for faglig sparring inden for foder- og fødevaretransportområdet.
  • Tilbyde et stærkt fagligt forum med mulighed for kompetenceløft for medlemmerne.
  • Have et stærkt samarbejde med DTLs erhvervspolitiske afdeling om politisk orienterede sager.

Netværket har fået to DTL-sekretærer. Lisbet Hagelund tager sig af erhvervspolitiske spørgsmål, mens Christian B. Hansen tager sig af virksomhedsrettede spørgsmål. Netværkets nyhedsbreve, møder med mere vil som oftest fagligt rette sig mod enten foderstoftransportører eller fødevaretransportører, så netværkets medlemmer kun modtager informationer, der er relevante for dem.

Læs beskrivelsen af netværket her.
Meld dig ind i netværket her.