EU transportkonference om social dumping: Væk med postkasser

Dagens konference i Bruxelles om de sociale forhold i EU's transport sektor kom godt fra start med taler fra Europa-Kommissionen og fra Europa-Parlamentet, som alle havde samme budskab:

Tid til at trække i arbejdstøjet og finde konstruktive løsninger på de problemer med social dumping, der eksisterer for transportsektoren i dag i EU. ”Hvis vi ikke lykkes at gøre det, vil unge mennesker ikke tage jobs i EU's transportvirksomheder i fremtiden,” betonede transportkommissær Violeta Bulc.

Transportkommissæren understregede, at Kommissionen ikke er blind over for problemerne, men det kræver, at man finder konstruktive løsninger og europæiske løsninger. Ulovlig og undergravende adfærd – som fx postkasseselskaber – skal væk, og det kræver i hvert fald bedre anvendelse af de eksisterende regler.

MEP Marita Ulvskog, fra Sverige og fungerende formand for beskæftigelsesudvalget, lagde vægt på, at den udvikling, der er i dag med social dumping og unfair konkurrence inden for transport, skaber en situation, hvor befolkningen i EU ikke forstår, hvorfor det kan være tilladt inden for EU.

Resultatet bliver EU skepsis eller det, som er værre. ”For at redde EU og for at gøre EU relevant for EU's borgere kræves derfor, at vi gør en indsats,” slog Ulvskog fast.

Udvalgsformanden fandt det også uacceptabelt, at man kan presse priserne ved permanent at misbruge EU's regler og skabe uacceptable forhold i vejtransport. Ulvskog pegede samtidig på, at stadig lavere priser i transportsektoren betyder, at de nødvendige investeringer i udstyr, der er mere miljø- og klima venligt, ikke kan finde sted.

Både Ulvskog og formanden for transportudvalget var enige om, at anvendelse og kontrol af reglerne er vigtige, og her har medlemslandene et stort ansvar. Men det blev også understreget, at EU på sin side har et ansvar for at sikre, at reglerne kan levere løsninger.

Transportkommissær Bulc understregede derfor, at Kommissionens henvendelse til den tyske regering om den tyske mindsteløn ikke er udtryk for, at Kommissionen er imod en mindsteløn, men er til for at sikre, at Tyskland kan opnå sine mål inden for rammerne af gældende regler.

“Starten på dagens konference viser, at NLAs dagsorden er blevet en integreret del af dagsordenen for EU's transportpolitik,” konstaterer NLAs direktør Søren H Larsen. ”Det er blevet slået fast, at der findes et problem. Diskussionen handler nu om at finde løsninger og om, at løsninger skal have en effekt. Løsningen skal i sidste ende reelt findes ude på landevejen i medlemslandene, hvor der skal være en vilje og at ansvar for at finde en løsning.

I den forbindelse er det positivt, at der bl.a. er kommet tilsagn i den danske valgkamp for at skabe bedre rammer for vejtransport,” tilføjer Søren H. Larsen

Konferencen fortsætter hele dagen og kan følges bla på twitter #SocTRAN.