DTL støtte til tysk mindsteløn - uden bureaukrati

DTL – Danske Vognmænd har rettet henvendelse til både den danske og tyske regering i sagen om det tyske krav om minimumsløn for alt arbejde udført i Tyskland af både tyske og udenlandske chauffører.

Arkivfoto: BMVI Bundesbildstelle

Adm. direktør Erik Østergaard: ”I Danmark er det transportminister Magnus Heunicke, der har modtaget en henvendelse, og med hensyn til Tyskland har vi valgt at adressere den tyske ambassadør i Danmark.

Det vil være godt, hvis ambassaden kan hjælpe med til en forståelse i den tyske regering for, at forholdene i Danmark i forvejen er godt reguleret, og at transportører etableret i Danmark med danske vognmandstilladelse og danske biler på danske plader med danske chauffører generelt ikke udgør et dumping-problem”.

DTL-Danske Vognmænd gør i brevene klart, at man grundlæggende hilser det tyske initiativ velkomment og ser det som et udmærket redskab i kampen mod social dumping. Men loven har som bekendt også implikationer for transporterhvervet og dermed for vilkårene for vognmænd og chauffører.

Generel friholdelse af DK
”Den eneste udfordring er det rent dokumentationsmæssige krav til vognmænd og chauffører, hvormed Tyskland kan sikre, at transporter udført i, til- og fra eller som transit gennem Tyskland, vitterligt ligger på niveau eller over den af Tyskland fastsatte minimumsløn”, hedder det i brevene.

Men DTL-Danske Vognmænd mener, at en generel aftale mellem Danmark og Tyskland hurtigt burde kunne falde på plads, da danske chaufførlønninger komfortabelt honorerer de tyske krav – hvis vel at mærke godskørselslovens regler, og dermed kravet om at leve op til danske overenskomster på området, overholdes.

”Vi er i øjeblikket i gang med at foretage beregninger med henblik på at kunne dokumentere vores antagelser, som vi har beskrevet i brevene – og det er vi ikke i tvivl om, at vi kan”, fastslår Erik Østergaard.

DTL-Danske Vognmænd beder konkret den danske transportminister om at tage kontakt til sin tyske kollega for at sikre en ”generel og ubureaukratisk aftale” for danske virksomheder på danske nummerplader med danske tilladelser.

Videre anbefaler DTL – Danske Vognmænd i brevet til Heunicke, at udenlandske chaufførvikarer udelades fra at være omfattet af en sådan ordning, da man "efter gældende praksis desværre ikke vil kunne garantere, at de aflønnes efter danske overenskomster og dermed ligger over det tyske minimumslønniveau.”

”Det er ganske enkelt for yderligere at styrke kampen mod social dumping, regelshopping og spekulation i forskellene i europæiske løn- og arbejdsbetingelser, at der ikke skal gives helle til udenlandske chaufførvikarer. Det er nemlig dér, vi før har set smuthuller, der udnyttes,” siger Erik Østergaard.