DTL: Social dumping nu i centrum af valgkamp på dag 7

Valgkampens dag 7. Så kom social dumping på landevejen på dagsordenen. Først med et udspil fra Dansk Folkeparti. Og hurtigt fulgt op med et udspil fra socialdemokratiske Magnus Heunicke.

DTLs adm. direktør Erik Østergaard på havnen i Helsingør

Valgkampens syvende dag blev dagen hvor social dumping kom helt ind i centrum af den danske debat. 2 partier – 2 udspil. På samme dag.

”Det er en god dag” siger DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør Erik Østergaard. ”De to udspil flugter og supplerer hinanden rigtig godt og jeg kan kun udtrykke min store tilfredshed med at partier i både rød og blå blok tager vognmandserhvervets udfordringer alvorligt.”

Dansk Folkepartis udspil blev præsenteret på TV2-News mandag aften. Udspillet foreslår en udvidelse og permanentgørelse af nummerpladekontrollen, lægger op til klampning som et nødvendigt skridt, efterlyser elektroniske fragtbreve, max. 25-timers ophold på landets rastepladser og kræver en ophævelse af kombi-direktivet.

”Det er helt rigtigt set af Dansk Folkeparti. DTL bakker op om hvert af disse punkter. Og det er utrolig glædeligt at bevidstheden om erhvervets udfordringer i den grad har slået rod henover midten i dansk politik. Det lover godt for fremtiden, uanset hvem der bliver statsminister efter den 18. juni” siger Erik Østergaard.

DTL-direktøren udtrykker også sin begejstring for transportminister Magnus Heunickes udspil, som Danmarks Radio præsenterede her til morgen:

Stramning af cabotagereglerne, skærpede dokumentkrav til chauffører, opgør med postkasseselskaber, teknologisk oprustning og nummerpladescannere, maksimumophold på rastepladser og endelig en stramning af godsloven. Sådan lyder overskrifterne i transportministerens udspil.

”Der er jo et stort overlap i de punkter de to partier slår ned på. Det er utrolig glædeligt, for det betyder jo at DTLs bekymringer er blevet taget alvorligt og at der er en bred politisk forståelse for problemerne for vognmandserhvervet – og ikke mindst fælles fodslag om en række centrale løsninger.”

”I dag har bragt vognmandserhvervets vilkår og problemer med unfair konkurrencevilkår helt ind i centrum af den danske valgkamp. I eftermiddag skal vi høre en stribe fremtrædende politikere diskuterer bl.a. de her spørgsmål til DTL-debatten på Kronborg, og jeg håber meget at der kan dannes en bred politisk enighed henover midten af dansk politik, så vi – uanset valgresultatet den 18. juni – har en reel politisk vilje til handling, så vi kan få dæmmet op for den unfair konkurrence og sociale dumping” slutter Erik Østergaard.